Op maandag 28 maart organiseert KIVI Regio Oost een rondleiding door het TechMed Centre, voor een aantal KIVI leden misschien nog bekend als het CT-gebouw of Langezijds.

Binnen het TechMed Centre komen de drie pijlers van de medische technologie samen: educatie, ontwikkeling en innovatie. Tijdens de rondleiding komen verschillende simulatieruimtes aan bod, zoals de hybride operatiekamer met geavanceerde ARTIS pheno en de gesimuleerde Intensive Care ruimtes met de Human Patient Simulator. Daarnaast is er ook tijd om zelf aan de slag te gaan met de ultrasound en laparoscopie simulatoren.

Het is beslist de moeite waard om een kijkje te nemen!

     

Na de rondleiding vindt er een korte Algemene Ledenvergadering van Regio Oost plaats. Het bestuur zal verantwoording afleggen en voor u een mooie gelegenheid om kennis te maken met de bestuursleden.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 uur  Ontvangst met koffie en thee in het Atrium

15.30 uur  Welkom door Paul de Jong, voorzitter KIVI Regio Oost

15.35 uur  Rondleiding door het Techmed Centre

17.00 uur  Korte ALV (zaal TL 3338)

17.30 uur  Afsluiting met een drankje in het Atrium

De agenda en stukken voor de Algemene Ledenvergadering worden t.z.t. aan de deelnemers toegestuurd.

U kunt bij aanmelding aangeven of u deel wilt nemen aan de rondleiding, aan de ALV of aan beide.