KIVI/TValley Scriptieprijs 2018: Robots in de maatschappij

De KIVI/TValley Scriptieprijs is een oorkonde (met een beloning van € 1000) die jaarlijks wordt uitgereikt voor een bijzondere bacheloropdracht aan de Universiteit Twente of Saxion op het gebied van robotica. De drie finalisten van 2018, Janwillem te Voortwis, René Heijdens en Gerben Schipper, mochten tijdens het TValley Congres op donderdag 14 juni een pitch houden over hun werk.

Ze werden beoordeeld op basis van een aantal criteria: kwaliteit van het werk, originaliteit van de vraagstelling en het onderzoek en de mate waarin de resultaten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van robotica.

De deskundige jury koos na uitvoerig beraad René Heijdens als winnaar van de prijs. Hij ontwierp een controller die voorziet in betere samenwerking tussen mens en robot dankzij zelflerende algoritmes. De aansturing van industriële robots gebeurt al een aantal jaren op een vergelijkbare manier: door middel van vooraf bepaalde machinecode. Recent ontworpen coöperatieve robots worden ook op deze manier aangestuurd. Een nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met de input van de omgeving om beslissingen te maken, waardoor de samenwerking met mensen niet goed werkt. Met zelflerende algoritmes kan dit aspect verbeterd worden. Het aan de hand van René Heijdens’ ontwerp gebouwde prototype van de controller vormt de basis voor verdere ontwikkeling.

Alle drie de finalisten hebben een jaar gratis KIVI-lidmaatschap aangeboden gekregen uit handen van KIVI-bestuurder Erik Kemp.

Klik hier voor meer foto’s.