Omschrijving

Dynamic Tidal Power (DTP): New Tides for New Generations:


Een nieuw concept voor duurzame energie uit de Noordzee.

Als je in de snikhete zomer van 2018 verkoeling zocht aan het strand, en over de lome zee staarde naar een wazig punt op de horizon, kwam je misschien zomaar op het idee dat op hetzelfde moment in dat water, binnen Nederlands Exclusieve Economische Zone, zo’n 30 Gigawatt aan elektrisch vermogen ongebruikt passeert. Dit vermogen zit, verborgen voor het ongewapend oog, in het getij: 60 Terawattuur aan elektriciteit per jaar, de helft van het huidige totale Nederlandse E-verbruik.

Voor de realisering van dit idee is wel iets tastbaars nodig: een uit de kluiten gewassen maritieme infrastructuur. Het concept daarvan stoelt op onze nationale waterbouwkundige traditie: de Afsluitdijk en de Deltawerken. Maar wel met een bijzondere draai: turbine-doorlaat-caissons.

Irs. Kees Hulsbergen en Rob Steijn, kustmorfologen in het toenmalig Waterloopkundig Laboratorium (sinds 10 jaar Deltares), overkwam dit idee in 1996. Dat was te vroeg. Althans voor ‘Den Haag’, gezapig achteroverleunend in de inmiddels toch snel leeglopende zitzak van een gigantische gasbel.

Wat te doen? We gingen op zoek naar een voor ons interessanter gehoor: China. Dit vermoeden bleek juist. Dat heeft mogelijk te maken met de omstandigheid dat China wordt aangestuurd door een college van 9 mensen waarvan destijds (in 2006) maar liefst 5 ingenieurs, van wie 4 opgeleid als Hydropower ingenieurs. Dat praat toch anders dan met juristen en geschiedeniswetenschappers.

Onze DTP-samenwerking met China duurde van 2007 tot 2015, eindigend met een voorlopige ‘Chinese business case’ van een 100 km lange DTP-dam in de Zuid-Chinese Zee. Potentieel vermogen 22 GW, even groot als van de Drieklovendam, de krachtigste hydropowerdam ter wereld. Voor een video over DTP:Het Parijse akkoord (eind 2015) ter tijdige beteugeling van de oververhitting van de Aarde was eindelijk ook voor Den Haag een alarmsignaal. Wij willen dat de NL overheid snel een serieus onderzoek instelt naar de mogelijkheden die DTP aan NL biedt om de gestelde doelen te halen.

Spreker(s)

ir. K ( Kees) Hulsbergen
(CEO, Offering Water Energy Revolution)

Locatie

Southpark, Europalaan 100, 3506 KS Utrecht

Southpark Utrecht

Organisator

Regio Utrecht

Naam en contactgegevens voor informatie

Jaap Vogelaar

jaap2vogelaar@gmail.com

Inschrijven voor leden

Inschrijven

Inschrijven voor niet-leden

Uw gegevens
* verplicht