Afdeling Regio Utrecht

Regio Utrecht organiseert activiteiten voor KIVI-leden en richt zich daarbij in het bijzonder op leden die wonen en/of werken in de provincie Utrecht, Zuid-Holland oost, Noord Holland zuid oost, west Gelderland en de Betuwe.
 De Regio organiseert ca. 10 bijeenkomsten per jaar in de vorm van bedrijfsbezoeken, lezingen, workshops en sociale activiteiten. De informatie over deze activiteiten vindt u op deze website, in ons verenigingsorgaan 'De Ingenieur' en in onze 10 keer per jaar verschijnende e-mailing.

Op deze website vindt u informatie over de Regio, activiteiten, links en sponsors. Via de bestuurspagina kunt u contact met het bestuur zoeken. Heeft u suggesties voor activiteiten, links of sponsoring dan kunt u dit mailen naar utrecht@kivi.nl.

Nieuwe leden zijn uiteraard welkom.

E-mailing

Ca. 10 keer per jaar verschijnt van onze Regio een e-mailing. Deze e-mailing bevat informatie over onze bijeenkomsten en andere activiteiten. Ook activiteiten van andere KIVI-geledingen die in of nabij onze Regio een bijeenkomst organiseren worden vermeld, als die bij ons bekend zijn. Regioleden van wie het e-mailadres bij ons bekend is ontvangen deze mailing automatisch in het kader van hun lidmaatschap. Niet-(Regio)-leden kunnen de e-mailing ontvangen door een verzoek hiertoe te sturen aan utrecht@kivi.nl met daarin de vermelding dat u de e-mailing wenst te ontvangen.

Lidmaatschap

Lidmaatschap van onze afdeling staat open voor alle KIVI-leden. Regioleden ontvangen onze e-mailing (zie boven), hebben voorrang bij bijeenkomsten waar een deelnemerslimiet geldt en kunnen invloed uitoefenen op de activiteiten van de Regio. Het budget van onze afdeling wordt voor een deel bepaald op basis van het aantal leden. Door lid te worden laat u weten dat u de activiteiten van onze Regio op prijs stelt en waardeert. Het bestuur beveelt het Regiolidmaatschap van harte bij u aan. In veel gevallen kost u dat niets extra.