Jaarvergadering KIVI Regio Zeeland 2019

Graag ontvangen wij u op  maandag 18 maart in Dorpshuis  De Zandlôôper in Lewedorp voor onze JAARVERGADERING.

Aansluitend aan de jaarvergadering is er een diner.

Het KIVI-regiobestuur legt verantwoording af over het gevoerde regiobeleid in  2018 tegenover zijn leden. Wij staan natuurlijk open voor uw mening over de gang  van zaken binnen onze regio en u kunt uw ideeën voor lezingen, bezoeken en  activiteiten kenbaar maken. Ter versterking van ons bestuur zijn wij nog steeds  op zoek naar enthousiaste leden (bij voorkeur woonachtig ten noorden van de  Westerschelde). Wilt u zich aanmelden, heeft u interesse of heeft u andere  vragen over het bestuurslidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met één van de  bestuursleden. Laat uw mening horen en meld u aan voor deze avond.

De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor KIVI-leden van de regio Zeeland en er zijn geen kosten aan verbonden.

Programma

 -  uur Aanvang