Download de presentatie:
Critical Raw Materials, Global and EU, NL

Henk van den Berg ging in op de grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie en de uitdagingen in de grondstoffenvoorziening.
Henk van den Berg is (emeritus) hoogleraar aan de Universiteit Twente en was werkzaam bij Dow in Terneuzen.


Het gebruik van mineralen en metalen zal naar verwachting de komende periode significant stijgen als gevolg van de doelstellingen om in 2050 CO2 neutraal te zijn in Europa.

Zijn er wereldwijd genoeg voorraden mineralen en metalen? Bijkomend probleem is dat veel mineralen en metalen inclusief de delfstoffen van buiten de EU moeten worden aangevoerd. Daardoor is Europa kwetsbaar. Bij internationale conflicten spelen grondstoffen vaak een rol.
Het verwerken van de delfstoffen tot half- en eindproducten gebeurt als gevolg van de globalisering, ook vaak buiten Europa.
De ontwikkeling en toepassing van duurzame technologie vergroot de vraag naar grondstoffen. Terugwinning na gebruik, recycle en hergebruik van veel elementen vragen om verbetering.