Omschrijving

Op basis van de reacties op onze startbijeenkomst/symposium van 9 oktober 2013 en het symposium deze zomer bij Deltares heeft het bestuur van de RBT besloten vooralsnog twee symposia per jaar te organiseren.

Daarbij zijn de uitgangspunten:
- Het programma te effectueren bij een gastbedrijf of organisatie waar een duidelijke aansluiting met de doelstellingen van RBT is en die ook getoond kunnen worden.
- Het symposium te combineren met gelijktijdige maar wel afzonderlijke bijeenkomsten van de drie werkgroepen.
- Het gastbedrijf of -instelling in het programma te betrekken.
- Alle ruimte te bieden voor discussie en netwerken.

16.00 uur Welkom door de voorzitter RBT en overdracht naar de dagvoorzitter (mr. Wilfred Veldstra, bestuurslid RBT)

16.15 uur Korte kennismaking met de DCMR

16.30 uur Het dilemma van de regelgever te moeten besluiten op basis van kennis van zaken en onbekendheid van technische aspecten bij regelgeving en handhaving in relatie met nieuwe innoverende processen (Maarten de Hoog, directeur DCMR)

17.00 uur “Het oude denken waarin handhaving en regelgeving gezien wordt als het alfa en omega van het veiligheidsbeleid” (Dr. Jop Groeneweg, Universiteit Leiden)

17.30 uur Netwerken en broodjes

18.30 uur Hoe gaat of moet de politiek met voorgaande zaken omgaan? Wat is de rol van de ingenieur/ontwikkelaar vanuit zijn beroepsethiek om vanaf de start van projecten en ontwikkelingen te anticiperen en te communiceren over het mogelijke risicopakket? (ir. Paulus Jansen, Wethouder RO, vastgoed en wonen van Utrecht en oud Lid Tweede Kamer)

19.00 uur Forumdiscussie onderling en met de toehoorders

20.00 uur Slotconclusie door de voorzitter en sluiting.

tot 21.00 uur Napraten en netwerken met hapje, (fris)drankje en koffie of thee.

Spreker(s)

Voorafgaand aan het symposium start 13.30 uur de ALV van KIVI-RBT en zijn er van 14.00 tot 15.30 uur parallelle bijeenkomsten van de drie KIVI RBT werkgroepen:
A&O Analyse en Ontwikkeling
P&I Praktijk en Implementatie
C&I Communicatie en Informatie
De uitnodigingen en programma’s van de RBT werkgroep sessies voorafgaand aan het symposium worden later bekend gemaakt en verzonden.

Locatie

DCMR Milieudienst Rijnmond

Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam

Organisator

Regio Zuid-Holland Zuid

Risicobeheer en Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Jan Meissen via onderstaand e-mailadres

jan.meissen@xs4all.nl

Routebeschrijving

Inschrijven voor leden

Inschrijven