Het bestuur van KIVI Regio Zuid-Holland nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 oktober 2018 a.s. om 19:00 - 20:30 uur in het KIVI-gebouw, Prinssesegracht 23 te Den Haag.

Tijdens deze vergadering zal onder andere een visie worden gepresenteerd waarin het toekomstbeeld van de afdeling wordt geschetst.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en mededelingen

2. Kennismaking en instemming nieuw bestuur

3. Presentatie visie van nu naar de toekomst

4. Discussie

5. Rondvraag en sluiting

Namens het nieuwe bestuur


Anne-Roos van der Elst
Jothijs van Gaalen
Jeroen Coenders