LET OP!    DE JAARVERGADERING IS GEANNULEERD

Een boeiend programma voor zowel de Regio-Zuid leden als voor partners en introducés.

Na het welkomstwoord door de voorzitter presenteert Paul van Wielink de ontwikkelingen in de biodiversiteit in Brabant aan de hand van onderzoek in het natuurgebied De Kaaistoep bij Tilburg. Oorspronkelijk een gebied van productiebossen en landbouwgrond rond het waterwingebied van de Tilburgsche Waterleiding Maatschappij. Vanaf 1994 een natuurontwikkelingsproject en het meest onderzochte natuurgebied van Nederland. Vijfentwintig jaar onderzoek door tientallen KNNV-leden levert een schat aan informatie op. Van eencelligen tot zoogdieren en alles ertussen: het wordt allemaal in kaart gebracht. De onderzoekers kijken met name naar de gevolgen van de ingrepen en naar de biodiversiteit.

Paul vertelt op zijn meeslepende wijze over het onderzoek en de ontwikkelingen waarbij hij de focus legt op de bevindingen in zijn insectenonderzoek, dat landelijke faam verworven heeft.

Aansluitend de jaarvergadering waarin RZ – leden hun wensen kenbaar maken en mede richting geven aan initiatieven. U wordt geïnformeerd over programma en ontwikkelingen.

Parallel aan de jaarvergadering hebben de partners en introducés gelegenheid het museum onder begeleiding van een gids te bezoeken waarbij extra aandacht voor de bijzondere tentoonstellingen over ‘De ijstijd’ en ‘De wolf’. Ook wordt de pub-quiz bezocht, vraagbaak voor Brabants’ natuur.

Weer allen samen besluiten wij de bijeenkomst met een hapje en een drankje.

 

Spreker: Paul van Wielink, van oorsprong biochemicus, is meer dan 25 jaar lid van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) - afdeling Tilburg, de vereniging voor veldbiologie. Sinds 1995, als vorser van het eerste uur doet hij onderzoek met de focus op insecten in het natuurgebied de Kaaistoep dat ligt ten westen van Tilburg, tegen de A58 aan. Paul wordt gezien als autoriteit en motor in dit onderzoek naar biodiversiteit.

Reisadvies: het museum ligt recht tegenover het Centraal NS Station Tilburg. Voor meer informatie of als u toch met de auto zou willen komen, neem dan voor een parkeerkaart (beperkt voorradig) even contact op met Cor van den Bosch: jocobowi@onsbrabantnet.nl of 06 50638128. 

 

Programma

 -  uur Ontvangst met koffie/thee
 -  uur presentatie presentatie over biodiversiteit in Brabant, natuurgebied de Kaaistoep
 -  uur Voor de RZ leden de Jaarvergadering
 -  uur Voor introducés rondleiding in Natuurmuseum met gids
 -  uur Afsluiting met hapje en drankje