KU Leuven en TU Eindhoven tekenen vandaag maandag 1 juli in Leuven een samenwerkingsovereenkomst op gebied van semicon (halfgeleidertechnologie), gericht op gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Het doel is de sterke kennis-ecosystemen op gebied van semicon rond Eindhoven (Brainport) en Leuven (Mindgate), met elkaar te verbinden en te versterken, in samenwerking met onder meer ASML en IMEC. De partijen dragen zo bij aan onder meer de European Chips Act en het Nederlandse versterkingsplan voor de microchipsector (‘Beethoven’).

Onderzoek en promovendi
In de overeenkomst spreken de twee universiteiten af om samen gezamenlijk gefinancierde promovendi op te gaan leiden tot semicon-topexperts. Deze promovendi gaan onderzoek doen op gebieden relevant voor de semicon, waaronder AI, mechatronica, software-ontwikkeling, materiaalwetenschap, plasmafysica, microchiptechnologie en optica. De universiteiten richten ook een zaaifonds op om nieuwe onderzoekspaden te verkennen, en gaan zoeken naar mogelijkheden om externe onderzoeksfinanciering aan te trekken.

Onderwijs
Daarnaast willen KU Leuven en de TU/e gezamenlijke masteropleidings-tracks op gaan zetten in gebieden als optica, photonics, quantum technology, semiconductor engineering en hightech-systems engineering, met uitwisseling tussen de twee instellingen van zowel studenten als onderzoekers. De samenwerking van KU Leuven, IMEC, TU/e en ASML zal hierbij zorgen voor extra aantrekkingskracht op masterstudenten. Ook gaan de twee universiteiten de mogelijkheden onderzoeken om een gezamenlijke bacheloropleiding te creëren.
Verder komt er een ‘Summer School’, exclusief voor jaarlijks honderd topstudenten wereldwijd in gebieden die relevant zijn voor de semicon. De Summer School zal worden georganiseerd samen met de industriële partners.

4 miljoen
De universiteiten gaan IMEC en ASML nauw betrekken in de samenwerking, en onderzoeken welke partijen nog meer kunnen aanhaken. De TU/e sloot onlangs al een grote samenwerkingsovereenkomst met ASML. Samen investeren de universiteiten minimaal 4 miljoen euro, en dat bedrag zal naar alle waarschijnlijkheid nog oplopen door de werving van extra fondsen en eventuele nieuwe opleidingen.

Rector Silvia Lenaerts
“We hebben hoge verwachtingen van deze samenwerking”, zegt TU/e-rector Silvia Lenaerts. “Als topinstellingen op gebied van semicon, beide ingebed in een eigen regionaal kennis- en innovatie-ecosysteem, vullen we elkaar perfect aan. Europa staat voor een flinke uitdaging om een betere positie te krijgen in de wereldwijde halfgeleidersector. Dat is cruciaal voor onze strategische autonomie, voor ons verdienvermogen en voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Deze samenwerking is daarin een zeer belangrijke stap.”

Rector Luc Sels
Rector Luc Sels van KU Leuven is enthousiast over de samenwerking: “We spreken op zoveel manieren dezelfde taal. Ik ben erg blij dat we kunnen voortbouwen op onze op vertrouwen gebaseerde relatie, op de geografische nabijheid en op bestaande samenwerkingen met de TU/e om onze onderling verbonden regio's verder te positioneren als een belangrijke ruggengraat van het Europese halfgeleiderlandschap.”

Future Chips Flagship
De TU/e is al meer dan vijftig jaar actief op gebied van halfgeleidertechnologie. Momenteel werken er zo’n 700 TU/e-onderzoekers op dit terrein, in het Future Chips flagship van de universiteit. De TU/e tekende vorig jaar al een intentieovereenkomst met KU Leuven en de RWTH Aachen voor samenwerking op gebied van AI.

Bron: TU/e nieuws

Enlish version.