KIVI-lid Koos Mulder is afgelopen zaterdag 10 maart benoemd tot Lid van Verdienste van Regio Zuid voor zijn bijzondere verdiensten voor deze afdeling en voor KIVI in het algemeen.

Koos  is lid van het bestuur van de Regio Zuid geweest sinds 2 september 2011 t/m 10 maart 2018 als voorzitter van de activiteitenwerkgroep, maar was daarvoor al sinds 2003 lid van deze werkgroep van Regio Zuid; eerst in de fusievoorbereiding van NIRIA en KIVI waar in deze regio al samengewerkt werd en vanaf de fusie in de KIVI NIRIA setting en verder.

In totaal heeft hij 15 jaar zeer intensief meegewerkt om de activiteiten in de regio binnen de regio en met de samenwerkende afdelingen voor te bereiden en tot uitvoering te laten komen. In de jaren van zijn voorzitterschap van de werkgroep heeft hij een zeer grote bijdrage gedaan aan de samenwerking met studenten en young professionals waardoor beide afdelingen ook direct in de samenwerking van de koepel betrokken zijn.