De sheets van de presentaties kunt u vinden onder 'Documenten' (rechts onder aan de pagina)

De opname is terug te kijken via deze link (helaas is het eerste half uur niet terug te kijken vanwege technische problemen)

 

DE RISICO’S bij MENINGSVORMING - Hoe verstandige mensen toch tot een verkeerde mening komen

DE ROL van SOCIALE MEDIA en het INTERNET

ZEVEN PIJLERS van een VEILIGE WERKPLEK

De KIVI-afdeling Risico Beheer en Techniek heeft de eer u uit te nodigen voor een serie lezingen.

Onderwerpen:

  1. De Trias Intelligentia. Een model om het denken en besluitvorming in ons brein beter te begrijpen door ir, Arie Quik
  2. Waarom ontstaat onlogische gedrag, ook bij slimme mensen? De meningsvorming in het brein door drs. Natasha Dodonova
  3. Sociale media en internet. Tien pijlers van een veilige werkplek door Mark van Horik en Caty Hooijsma
  4. Trais Intelligentia, onlogisch gedrag en de Pijlers zijn elementen van de missie van afdeling KIVI-RBT door John van der Puil    

De Risico’s bij meningsvorming
Hoe verstandige mensen toch tot een verkeerde mening kunnen komen.
Het menselijk gedrag laat zich slecht voorspellen en daar waar we het kunnen voorspellen hebben we geen “logische” verklaring voor dat gedrag. Dat gebrek aan “logische verklaring” tracht Arie Quik te verkleinen met zijn model “Trias Intelligentia”. Dat model gaat ervan uit, dat de mens drie verschillende intelligenties door elkaar heen gebruikt, die in de praktijk een zekere hiërarchie hebben. Met gebruik van dit model is makkelijker te begrijpen waarom mensen bijvoorbeeld complottheorieën makkelijk geloven.
Natasha Dodonova deelt in haar presentatie psychologische inzichten als antwoord op de vraag: “Waarom komt een dergelijk onlogisch gedrag voor, ook bij slimme mensen?”

Onzekerheden rondom meningsvorming
Risicobeheer is het omgaan met je onzekerheden. Als je nieuwe informatie krijgt weet je niet of die informatie juist is of niet. Dat is een vervelende onzekerheid. Sommige theorieën en informaties verwerp je als intelligent ingenieur onmiddellijk. Zo gaat het er over het algemeen binnen KIVI niet in dat zendmasten met 5G onvruchtbaarheid bij mannen veroorzaken. Ook het verzinsel dat Covid-19 een manipulatie zou zijn van de farmaceutische industrie, die zou samenspannen met Bill Gates wordt door verstandige mensen niet geloofd. Maar, er zijn verhalen die in een wetenschappelijke folie zijn verpakt, waarbij het nog niet zo makkelijk is om uit te maken of dat nu waar is of niet en waarom niet?

De rol van de sociale media en het internet
Bij het verbreiden van complottheorieën en nepnieuws spelen sociale media een cruciale rol. Er worden groepen gevormd, soms ver over landsgrenzen heen, van mensen die een bepaalde opvatting over één enkel aspect delen. Veel mensen halen hun nieuwsvoorziening uit de sociale media. Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Men ziet daar teksten van ‘vrienden’ die eerdere beweringen bevestigen. Dat is gemakkelijker lezen dan kranten of tijdschriften of naar het Nieuws op NPO kijken. Er is een teveel aan informatie in de wereld. Dat leidt gemakkelijk naar een vlucht in de sociale media. Wetenschappelijk onderzoek heeft al gevonden dat het om meer dan 10% van de bevolking in westerse landen gaat. Dan is er ook een agressieve groep die doordringt in het privédomein van mensen door in hun berichtenbox te penetreren. Maar daartegen is iets te doen. 
De tien pijlers van een veilige werkplek door Mark van Horik en Caty Hooijsma zijn daartoe een oplossing. Het gaat om de preventie tegen hackers door individuele internetgebruikers.

Tijdschema

 14:30 - 15:00 uur

 Inloop met koffie en thee

 15:00 - 15:05 uur

 Opening door de dagvoorzitter Prof. Dr. Ir. John Stoop

 15:05 – 15:30 uur

 Trias Intelligentia (Arie Quik)

 15:30 – 16:00 uur

 Onlogisch gedrag van slimme mensen (Natasha Dodonova)

 16:00 – 16:10 uur

 Korte pauze met koffie, thee, frisdranken

 16:10 – 17:00 uur

 10 pijlers van een veilige werkplek (Mark v Horik, Caty Hooijsma)

 17:00 – 17:15 uur

 Trias Intelligentia, onlogisch gedrag, de pijlers en de missie van de   afdeling KIVI RisicoBeheer en Techniek (John van der Puil)

 17:15 - 17:45 uur 

 Netwerken met consumpties inlopen tijd bij uitgelopen discussies

De sprekers

Arie Quik is secretaris van de afdeling RisicoBeheer en Techniek. Hij studeerde natuurkunde aan de TUDelft. Hij werkte in het bedrijfsleven bij de chemische procesindustrie, werd deskundige op het gebied van meet- en regeltechniek. Hij startte als zelfstandig consultant en begeleidde jarenlang ondernemingen bij hun missie, visie, strategie en uitvoering.

Natasha Dodonova studeerde klinische psychologie aan de universiteit van Sint-Petersburg. In Nederland werkte zij bij een groot technisch bedrijf voor de offshore; thans bij het Ministerie van Defensie in de afdeling materieelvoorziening en inkoop. Daar zijn haar aandachtsvelden kennisoverdracht en innovatie. Natasha is lid van het afdelingsbestuur en lid van de Programmacommissie van RBT.

Mark van Horik is Managing Partner en Co-Founder van ProteQtor IT Security. ProteQtor levert en beheert veilige werkplekken door het gebruik van slimme cybersecurityproducten en security awareness trainingen. Naast de marketing van ProteQtor is Mark ook host van de podcast Cybersecurity Story’s. Daarnaast schrijft hij op LinkedIn over #cybersecurity #securityawareness #privacy en #martech.

Caty Hooijsma is managing director van Intellfence bv. Haar IT-trainingsprogramma’s zijn gericht op cyber security, technisch en niet-technisch. Deze trainingen helpen je bij het oplossen van de uitdagingen waarmee je in je dagelijkse werk wordt geconfronteerd.

Dagvoorzitter John Stoop is bestuurslid van de afdeling RBT van het KIVI en lid van de Programmacommissie. Hij is gespecialiseerd in de veiligheid van transport, in het bijzonder in de lucht- en ruimtevaart. Zijn laatste boek heet Enhancing Safety, the Challange of Foresight onder auspiciën van de Europese Commissie, waaraan hij belangrijke bijdragen leverde.

Floormanager Anton Arnoldus bewaakt het proces en staat de programmacommissie ter zijde waar dat nuttig, noodzakelijk en wenselijk is.

Toegang: Gratis voor zowel leden als niet-leden

Aanmelden: Via de website.U kunt bij aanmelding aangeven of u in de zaal of via livestream wenst deel te nemen.

U kunt via livestream deelnemen via onderstaande links:

LinkedIn     https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6950806747108286464/

YouTube    https://www.youtube.com/watch?v=DT32VhdqnG8

Twitter        https://twitter.com/i/broadcasts/1OwGWzzmPbjKQ

De Programma Commissie van RisicoBeheer en Techniek ziet uit naar uw komst!