GEWIJZIGD TIJDSCHEMA!

KIVI afdeling RisicoBeheer en Techniek heeft de eer u uit te nodigen voor een symposium

ENERGIEDRAGERS EN ENERGIETRANSITIES VAN 1750 TOT 2050 – Deel IIIa  

RBT presenteert internationale topsprekers 

Onderwerpen:  

  1. ENERGIEDRAGERS EN ENERGIETRANSITIES VAN 1750 - TOT 2050 – DEEL IIIa door Ir. Drs. Fred van Iddekinge
  2. De haven van Rotterdam - Organisatiespanningen hinderen noodzakelijk slagvaardige beleidsveranderingen - Een Haven geeft Altijd Gedoe door Prof. Dr. Harry Geerlings 
  3. De procesindustrie op zijn kop – Elektrificatie chemische processen door energietransitie – duurzaamheid, inherente veiligheid en circulariteit door Prof. Dr. Ir. Hans Pasman. 
  4. Discussies 

Dagvoorzitter: Arie Quik  

Inleiders en onderwerpen 

1. Energiedragers en energietransitie van 1750 TOT 2050 – Deel IIIa 

De lezing is de derde van een drieluik over het onderwerp Energiedragers en Energietransities. Aansluitend op dit Deel IIIa  zal op een volgend symposium in 2023 of begin 2024 in Deel IIIb de afsluiting worden behandeld. Hopelijk zal dan een volledige risicoanalyse worden gepresenteerd.  

Fred van Iddekinge neemt ons mee naar de toekomstige ontwikkelingen van diverse dragers en verdere deskundigen. Wat zal hun mogelijke bijdrage aan de doelstellingen van het akkoord van Parijs betekenen? Daar is internationaal overeengekomen dat de opwarming van de atmosfeer niet meer dan 2 o Celsius ten opzichte van het referentiejaar 1990 zal mogen zijn en ernaar gestreefd wordt niet hoger dan 1,5 o Celsius uit te komen. Fred illustreert hoe ver Nederland nog van deze doelstelling is verwijderd. Hij zal een mogelijke mix van dragers bespreken. Hij zal uitvoerig toelichten waarom een verantwoorde risicoanalyse van de doelstelling nu nog niet mogelijk is en voorts de hoop uitspreken dat dit binnenkort wel mogelijk zal zijn. 

2. De Haven van Rotterdam en regio Rijnmond 

Havenhoogleraar Harry Geerlings hield op 10 februari zijn indrukwekkende afscheidsrede met als titel Een Haven Geeft Altijd Gedoe. Daarin gaf hij een scherpe analyse van de belangenstrijd tussen de belangrijkste belanghebbenden bij de haven. Die hebben allen veel invloed. Maar de haven staat voor de enorme uitdaging om te transformeren van een CO2-hotspot naar een zero-emissiehaven. Bedrijven die nu draaien op olie, gas of steenkool moeten radicaal omgevormd worden. Dat valt niet mee. Harry komt met mogelijke oplossingen. Zijn suggesties werden de afgelopen weken al razendsnel overgenomen door anderen. De uitdagingen gaan gepaard met tal van nieuwe onzekerheden en tot op heden onbekende risico’s. Daarop zijn wij nog niet zo goed voorbereid.  

3. De procesindustrie op zijn kop 

Prof. Dr. Ir. Hans Pasman stelt hoe breed en hoe diep de procesindustrie in de technologie is doorgedrongen. De maakindustrie van metalen, plastics, verven, garens, voedselindustrie, drinkwater, verpakkingen, afvalwerking, afvalwater, you name it, is afhankelijk van chemische processen. HansHans schetst de uitdagingen van het omturnen naar elektrificatie en voldoen aan duurzaamheid, inherente veiligheid en circulariteit. Hans spreekt op een video-opname. Hans neemt per videoverbinding deel aan de discussies.   

Tijdschema    

 Inloop koffie en thee 

13.30 – 14.00  

 Inleiding tot derde deel van het drieluik Energiedragers en Energietransities van 1750 - 2050 

14.00 – 14.15 

 Korte pauze 

14.15 – 14.20

 Energiedragers en Energietransities van 17 50 – 2050, Deel IIIA  

14.20 – 15.30 

 Korte pauze 

15.30 – 15.35 

6

 Een haven geeft altijd gedoe - Uitdagingen van de Haven van Rotterdam 

15.35 – 16.35  

7

 Pauze met koffie, thee en frisdranken 

16.35 – 16.50 

 De immense invloed van de energietransities op procestechniek gerelateerde industrieën  

16.50 – 17.15

9

 Korte pauze 

17.15 – 17.20

10

 Discussies met videoverbinding met Houston 

17.20 – 18.10

11 

 Napraten en netwerken met consumpties  

18.10 – 18.45 

 

De sprekers 

Ir. Drs. Frederik Willem van Iddekinge 

Fred van Iddekinge is bestuurslid en lid van de Programma Commissie van de afdeling KIVI-RBT. Hij studeerde scheikundige en nucleaire technologie aan de TU Delft. Aan de EUR behaalde hij 10 jaar later een MBA.

Hij werkte in onderwijs en research en als chemisch ingenieur in de procesindustrie. Daarna werkte hij ruim 25 jaar als coördinerend nucleair veiligheidsinspecteur van de Kernfysische Dienst (KFD, thans ANVS: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) bij achtereenvolgens SZW, VROM en ILT. Hij heeft 20 jaar ervaring bij de IAEA (International Atomic Energy Agency), de laatste jaren als board member van diverse werkgroepen, werkte zes jaar als risico- en veiligheidsspecialist, had tal van nevenfuncties, zoals rapporteur van incidenten en veiligheid aan het Nederlandse parlement, lid ledenraad KIVI, bestuurslid afdeling Nucleaire Technologie (KIVI-NT). Hij woonde 3 jaar in de Verenigde Staten en werkte 2 jaar in Engeland.

Kortom: Fred van Iddekinge brengt veel kennis binnen.

Prof. Dr. Harry Geelings

Harry Geerlings (1956) is van 1988 tot 2023 werkzaam geweest bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarvan de laatste 14 jaar als (haven)hoogleraar Bestuurskunde. Zijn leerstoel had als titel de Governance van Duurzame Mobiliteit maar in zijn werk heeft hij zich vooral toegelegd op het duurzaam maken van de Rotterdamse haven en de vraag wat de toekomst is van havens in deze periode waarin we versneld afscheid moeten nemen van fossiele brandstoffen. Verder is hij lid van meerdere samenwerkingsverbanden waaronder de PhD-onderzoekschool TRAIL en SmartPort.

Naast zijn onderwijsactiviteiten en zijn wetenschappelijk onderzoek/wetenschappelijk publicaties, is Geerlings vooral ook gericht op het genereren van impact: het promoten en realiseren van de noodzakelijke veranderingen, gericht op resultaten in de praktijk. Geerlings schrijft een veel gelezen column in het Nieuwsblad Transport.

Prof. Dr. Ir. Hans Pasman

Chemisch technoloog afgestudeerd 1961, en gepromoveerd aan de TU Delft 1964 in dienst bij Shell, in militaire dienst gedetacheerd bij TNO, defensieonderzoek maar ook diepgaand onderzoek diverse grote ongevallen in de procesindustrie in de jaren 1965-70. 1970-71 NATO-fellow in Canada. Vanaf 1974 directeur Technologische research/defensieonderzoek TNO. Opbouw internationale relaties met defensiepartners en ontwikkeling Nederlandse kennis wapeneffectiviteit en bescherming; ook in de jaren ‘80 voorzitter Europese groep Risicoanalyse, OECD-groep instabiele stoffen, en voorzitter NAVO-groep explosieve stoffen.

Vanaf 1985 voorzitter Werkgroep Loss Prevention European Federation of Chemical Engineering en medeoprichter Europese Centrum voor Procesveiligheid. In de jaren ‘90 programma sturing Nederlandse defensieonderzoek en coördinatie TNO-onderzoek Industriële Veiligheid. 1998-2007 deeltijdhoogleraar TU Delft Chemische Risicobeheersing. In 2004-2012 lid Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. Vanaf begin 2008 Research Professor Mary Kay O’Connor Process Safety Center, Texas A&M University. Hans is al jarenlang lid van KIVI. Hij is lid van verdienste van de afdeling Defensie en Veiligheid.

Dagvoorzitter Ir. Arie Quik

Studeerde Technische natuurkunde aan de TUDelft. Hij werkte in de chemische industrie en de voedingsmiddelenindustrie als projectmanager, procesmanager, interimmanager en incidentmanager. Hij zette en calamiteitenplan op voor een netbeheerder, ontwierp kwaliteitssystemen en incidentsystemen. Veel ervaring in het buitenland. Zijn stijl kenmerkt zich dat hij aan mensen in alle lagen van de hiërarchie zelf laat beslissen hoe ze hun taken willen inpassen in de procedures. Degelijkheid en consistentie van procedures, maar ook souplesse en aanpassing aan voortdurende veranderingen. Arie is secretaris en was medeoprichter van de afdeling RisicoBeheer en Techniek.

De Programma Commissie van RisicoBeheer en Techniek ziet uit naar uw komst!