Omschrijving

Met name in de regio Drechtsteden kan je de krant niet openslaan en het gaat over de perikelen en risico’s van chemische bedrijven als Dupont/Chemours en de vele gevaarlijke stoffen routes door en rondom Dordrecht.

Nu zijn er veel meer zaken in het leven waarmee je een gezondheids- of milieurisico loopt. Daar moet je verstandig mee omgaan. Deelname aan het verkeer is zo een risico; maar door de eigen ervaring en inzicht kan je dat risico beheersen. Lastiger wordt het een risico te beheersen van chemische / gevaarlijke stoffen als je helemaal geen inzicht in de werking ervan hebt. Dat is ook bij de meerderheid van de bevolking t/m vele ingenieurs buiten het “chemische en aanverwante vakgebied” het geval. Er wel mee te maken hebben maar eigenlijk niet weten hoe met al die gevaarlijke stoffen veilig om te gaan en gezond te blijven.

Daarom starten we op dinsdag 6 maart 2018 met een korte informatieve inleiding over de eigenschappen van gevaarlijke stoffen. En hoe daar veilig mee om te gaan. Op dinsdag 13 maart komt de regelgeving vanuit de overheid hoe de “burger” voor chemische risico’s te beschermen en hoe die te beïnvloeden aan de orde.

Door de KIVI-afdeling RisicoBeheer en Techniek is tezamen met de vroegere KIVI-regio Zuid-Holland Zuid en de Hogeschool Drechtsteden het initiatief genomen om belangstellenden op dit terrein wat wegwijs te maken. Met name de inwoners in de regio Drechtsteden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Het programma omvat twee korte sessies met als onderwerp:
- Algemene inleiding chemische stoffen en relatie met onder meer toxicologie op dinsdag 6 maart 2018 vanaf 19:00 uur tot 21:00 uur.
- Externe veiligheid en relatie met Ruimtelijke Ordening en iets over meten op dinsdag 13 maart 2018 van 19:00 uur tot 21:00 uur.

Maximaal acht KIVI-deelnemers per sessie. Dan is er nog plaats voor belangstellende Dordtse burgers en door de beperkte groepsgrootte alle ruimte voor een gedachtenuitwisseling.

Volop parkeergelegenheid en bereikbaar per OV.

Locatie

Examencentrum Dordrecht in 't Bouwhuys

M.H. Trompweg 229, 3317 BS Dordrecht

Organisator

Risicobeheer en Techniek

Hogeschool Drechtsteden

Naam en contactgegevens voor informatie

Jan Meissen

j.meissen@xs4all.nl