Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam / ex RDM-locatie
• is met 2500 m² expositieruimte het meest toonaangevende kenniscentrum voor alle fasen van duurzaam bouwen;
• dat omvat naast de feitelijke bouwzaken ook de inrichting en installaties en RO-aspecten van projecten;
• informeert partijen uit de bouw, vastgoed en installatiesector over alle relevante, actuele duurzaamheidsaspecten waaronder ook energiezaken;
• verzorgt een directe koppeling tussen opdrachtgevers, toeleveranciers, ontwerpers, adviseurs, onderwijs- en kennisinstellingen;
• richt zich op kennistoepassing en samenwerking tussen de partijen;
• is een sector waar met name bij innovatieve ontwikkelingen een goed maatschappelijk verantwoord risicobeheer een belangrijke rol speelt.

Vandaar de keuze van deze locatie voor de KIVI-RBT eindejaar ledenbijeenkomst 2018.

Voorafgaand aan de activiteit vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.

*) Een actueel aandachtspunt is de ontwikkeling en toepassing van warmtepompen als grootschalige vervanging van de bekende cv-ketel. Daarbij worden onder verhoogde hogere druk soms zeer brandbare natuurlijke koudemiddelen toegepast. Een ombouw die qua schaalgrootte lijkt op die van de introductie van aardgas in Nederland!
Na een inleiding over dit onderwerp en rondgang door de exposite is er alle gelegenheid om een discussie over deze ontwikkeling aan te gaan. En waar mogelijk aanvullende ervaring van KIVI-RBT deelnemers in te brengen. Ook over alternatieve ideeën kan worden gebrainstormd zoals de toepassing van waterstof en/of ammoniak als brandstof voor een aangepaste cv-ketel.

Locatie

Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo)

Directiekade 2, 3089 JA Rotterdam

Organisator

Risicobeheer en Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Jan Meissen

j.meissen@xs4all.nl

Website ICDUBo

Programma

 -  uur Ontvangst KIVI RBT-leden
 -  uur RBT-ledenvergadering
 -  uur Ontvangst overige deelnemers en eerste blik in de expositieruimte
 -  uur Welkom ICDuBo
 -  uur Inleiding over een nieuwe ontwikkeling warmtepomp voor kleinschalig gebruik *)
 -  uur Koffie en rondgang expositie ICDuBo
 -  uur Discussie / gedachtenuitwisseling over het behandelde onderwerp met de deelnemers in relatie met ris
 -  uur Sluiting