Keynote speakers


Prof. dr. ir. John Stoop, KIVI–RBT
John Stoop is bestuurslid van de Afdeling RBT van het KIVI. Hij is gespecialiseerd in de veiligheid van transport, in het bijzonder in de lucht- en ruimtevaart.


Mr. ing. John van der Puil, KIVI-RBT
John van der Puil is bestuurslid van de Afdeling RBT van het KIVI, lid van de Programma Commissie, onderzoeker bij de ARGR, de Association for Risk Governance Research en lid van de Vereniging Inkoop en Risicomanagement.

Aandachtspunten:
-  Welke contractvorm te kiezen bij aanbesteden van een complex internationaal project? Contractvormen bepalen waar risico’s komen te liggen, bij opdrachtgever of bij opdrachtnemer
-  D&C of DCFM - 25 jaar onderhoud. Wie had dat voorzien?
-  Complexe technische projecten als systemen geven inzicht in risicoverdelingen
-  Fatale systeemfouten in verkeerde systeemarchitectuur
-  Het gaat niet om winstmaximalisatie. Het gaat om versterken van het weerstandsvermogen. Dat bereik je door te investeren in risicobeheer.

Een Must voor iedere ingenieur die verantwoordelijkheden draagt.

Tijdschema

Inloop:                 14:00 - 14:30 uur
Werksymposium: 15:00 - 20:00 uur

14:30 - 15:00 uur
Mr. ing. John van der Puil
Introductie Contractvormen voor complexe technische projecten
Via fatale contracten naar Parlementaire Enquêtes

15:00 - 15:05 uur
Discussie

15:05 - 15:35 uur
Prof. dr. ir. John Stoop
De kern van de systeemtheorie
Systeemtheorie en de praktijk van risicomanagement
Fatale fouten in verkeerde systeemarchitectuur
Voorbeelden uit de praktijk

15:35 - 15:40 uur
Discussie

15:40 - 15:50 uur
John van der Puil
Introductie van het project E181 van de Europese Commissie:
Case 1. The Wallonian Government
Case 2. BTH - Fralux Ensemble

15:50 - 16:00 uur
Pauze en consumpties

16:00 - 17:00 uur
Discussies - uitwerken van de cases en ontwikkelen van oplossingen in kleinere groepjes van 5 à 6 personen

17:00 - 17:20 uur
Presentatie van enkele discussieresultaten

17:20 - 17:30 uur
John van der Puil
Introductie van 2 cases, een complexe organisatie ten behoeve van een bijzonder product en een onderhoudscontract met hindernissen  
Case 3. The rubber feeling, het bindmiddel
Alternatief
Case 4. Potain Flat Top Crane Unwilling Service provider
Deelnemers kunnen een keuze maken welke case zij willen uitwerken op het symposium

17:30  - 18:00 uur
Discussies - uitwerken van de cases en ontwikkelen van oplossingen in kleinere groepjes van 5 à 6 personen
Samenvatting en conclusies

18:00 – 18:20 uur
Presentatie van enkele discussieresultaten

18:20 – 18:30 uur
Afsluiting van het werksymposium, conclusies

18:30 uur
 Netwerken - consumpties - napraten


Contractvormen

DBFM
Hoe zit dat nu? Is Prorail voor vijfentwintig jaar gebonden aan een contract dat ze zelf niet heeft uitgezocht en afgesloten? De aanleg van de HSL was een van de eerste grote complexe opdrachten die met een DBFM-contract in opdracht werd gegeven. Het was destijds een zeer verstandige vondst om PPS-financiering voor iedereen aantrekkelijk te maken?
Hoe kijken we daar nu tegenaan?
Is het als systeem in alle opzichten geslaagd?

Bij het Zuidasproject lopen de zaken niet zo voorspoedig als gewenst. Men heeft geleerd. Niet een DBFM contract, maar gewoon ouderwets D&C, of naar Nederlandse terminologie een geïntegreerd contact. Hoe kan het dan dat het voordat er van start wordt gegaan al € 100 miljoen budgetoverschrijding is?
Ligt het aan de contractvorm?


Boeing wist al een jaar voordat de crash in Indonesië plaatsvond van problemen met 737MAX. Boeing geeft op zondag 6 mei in een verklaring de vergissing met een specifiek alarmsysteem toe. Echter, de fabrikant houdt vol dat de toestellen veilig waren om mee te vliegen. Toch stortten twee toestellen neer met op eerste indruk het zelfde euvel als oorzaak. Bestond er nu wel of geen risico in de vorm van onzekerheid over de effecten van de toegegeven “vergissing”?Hoe zit dat nu precies?
Hoe zijn de relaties tussen toezichthouder en fabrikant geregeld?
Welke systeemelementen zijn in de USA in de bestuurlijke organisatie van de luchtvaart te onderscheiden? Hoe verhouden die zich onderling? Valt daaruit aansprakelijkheid te onderscheiden?

Meer informatie bij RBT: johnvanderpuil@gmail.com en bij johnstoop@kindunos.nl

Syllabi en cases
De diverse contractvormen zijn beschreven in de syllabus Bijzondere Risico’s van International Contracting, die voor het voorgaande symposium werd gebruikt. De deelnemers zullen de aanvullende syllabus Systeemarchitectuur en systeembeheer vooraf ter bestudering ontvangen. Daarbij komen ook enkele praktijkgevallen. Deelnemers wordt verzocht die vooraf te bestuderen en uit te werken. Tijdens het symposium wordt hierover gedebatteerd.

De Programma Commissie van RBT inventariseert de kennis van de leden. Zij wil kennis delen, wil relaties met andere gremia en experts aanhalen om daar aanwezige kennis, opvattingen en inzichten te kennen en uit te wisselen.
Het werk van de Programma Commissie is niet alleen interessant voor de leden van het KIVI, maar ook voor de 270.000 Nederlandse ingenieurs die nog geen lid zijn van KIVI.