Van Kathedraalbouwers naar Teambouwers

Harmonie in de cultuur van organisaties

 

Keynote speakers

Standaardisering door André Kik

Drs. ing. André Kik, project analist bij AMPS Delft, heeft een achtergrond in de Koopvaardij waar hij een tiental jaren als stuurman werkzaam is geweest. In de jaren erna is hij betrokken geweest bij grootschalige investeringsprojecten binnen onder andere de olie- en gasindustrie, (petro)chemie, energievoorziening, farmacie en civiele industrie.

In 2010 is Kik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam op een scriptie die de betrouwbaarheid van een simulatiemodel onderzocht. Dit  model, ontwikkeld aan Stanford University, is in staat om de voorspelbaarheid van projecten op een gestandaardiseerde wijze significant te vergroten.

In zijn inleiding vertelt Kik niet zozeer over dit simulatiemodel, maar neemt hij de aanwezigen op een pro-actieve wijze mee in de aspecten waarom, en waarop het model is samengesteld. Op deze wijze zijn deelnemers in staat aspecten van het model zelf toe te passen binnen hun eigen organisatie.

 

Omgevingsfactoren door ing. Drewes Hielema, MBA

Drewes Hielema studeerde mechanische technologie aan de HTS te Groningen en behaalde een MBA met als afstudeerscriptie 'A Profile of the Future Manager. A Humanistic Psychological Viewpoint'. Naast alternatieve stijlen van leiding geven heeft Drewes bijzondere studies gewijd aan het omzetten van biomassa en restafval in milieuvriendelijke synthetische gassen, warmte en elektriciteit.

Drewes Hielema bouwde als projectmanager wereldwijd complexe technische procesinstallaties in multiculturele omgevingen met mensen van uiteenlopend niveau, kennis, karakter en ervaring. Hielema was projectmanager van de uitvoering van de AVR, de afvalverwerking Rijnmond, maar deed ook projecten in Oost-Duitsland, Rusland, werkte meer dan 5 jaar in Saoedi-Arabië in de acquisitie en als projectmanager. Kenmerkend is steeds dat de voortgang altijd onder druk staat, dat er altijd veel verschillende mensen moeten samenwerken en dat communicatie sleutelwoord moet zijn. Hielema heeft als projectmanager ervaring met uiteenlopende culturen, verschillende beschavingen en diverse opvatting over kwaliteit en dienstverlening. Het is een opgave altijd de rug recht te houden en een project in het juiste tempo op koers te houden. Een verhaal uit de eerste hand.

Hielema doet promotieonderzoek aan de TUD. Zijn focus is daarbij de menselijke maat. Projecten zijn geen sequentie van opvolgende activiteiten van technische aard. Mensen waarderen risico’s op verschillende manieren, zij duiden aandachtspunten vanuit hun eigen gezichtsvelden, culturen en ervaringen. Veelal zijn er irrationele overwegingen in het spel. Die zijn niet altijd zichtbaar. Een project moet desalniettemin tot stand komen in een waardegedreven samenwerking tussen mensen van verschillende inborst en afkomst.


Afvaltransportbanden bij de AVR te Rozenburg

 

Teamvorming met leveranciers en dienstverleners in verschillende culturen door Dick Bartelse

Dick Bartelse, heeft een bachelor degree in economics en volgde o.m. het IMD Business School BPSE program.
Dick bouwde een carrière in inkoopmanagement en ketenbeheer in verscheidene bedrijfstakken, zoals de chemische en petrochemische industrie, de bouwmaterialenindustrie en in international contracting. Hij heeft 20 jaar ervaring als directeur Inkoop bij AKZONOBEL. Hij was lid van diverse Business Unit Management Teams waar producten voor de decoratieve markt, en de Business to Business markt werden geproduceerd, zoals voor de vlieg- en ruimtevaart industrie, maritieme toepassingen, automobielindustrie en bouwnijverheid.

Voor AKZONOBEL initieerde Dick een uitzonderlijk programma voor leveranciers in ontwikkelingslanden met als doel een lange termijn, duurzame leveranciers basis te creëren. Het programma omvat aspecten als efficiënt gebruik van water, het voorkomen van luchtverontreiniging, respect voor menselijke waardigheid, verbetering van kwaliteit van de eindproducten en verhoging van rendementen.

Dick heeft geregeld gastcolleges gegeven aan universiteiten in Shanghai, Nijenrode en Leuven.

Publicaties:
-How to do business with respect for human rights, a guidance tool for companies, 2017.
-Innovation and Procurement: Are you involved and do you deliver?
-How to create and implement The Perfect Procurement Strategy.

 

AkzoNobel Powder Coatings ontwikkelde speciale toepassingen voor selectieve opdrachtgevers in nauwe samenwerking met leveranciers en dienstverleners

 

Floormanager door ing. Anton Arnoldus, KIVI - RBT

De floormanager bewaakt het proces, beziet de tijdige voortgang van de gebeurtenissen en staat de Programma Commissie bij waar dat nuttig, noodzakelijk en wenselijk is.

Aandachtspunten bij dit symposium:

Veranderende omgevingen Drewes Hielema
Ethiek en cultuur Drewes Hielema
Verbeteren voorspelbaarheid projecten André Kik
Standaardisering van processen André Kik
Het vormen van allianties Dick Bartelse
Het bouwen van teams  
Inkoop en onderaannemeing Dick Bartelse
Het delen van kennis  

Een Must voor iedere ingenieur die verantwoordelijkheden draagt.
 

Tijdschema

Inloop                      14:00 - 14:30 uur

Symposium             14:30 - 18:00 uur

 

Meer informatie bij RBT: johnvanderpuil@gmail.com


De Programma Commissie van RBT inventariseert de kennis van de leden. Zij wil kennis delen, wil relaties met andere gremia en experts aanhalen om daar aanwezige kennis, opvattingen en inzichten te kennen en uit te wisselen.

Het werk van de Programma Commissie is niet alleen interessant voor de leden van het KIVI, maar ook voor de 270.000 Nederlandse ingenieurs die nog geen lid zijn van KIVI.