Resilience en softe socio-technologie

De afdeling RisicoBeheer en Techniek (RBT) van het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) bestudeert opvallende gebeurtenissen, analyseert die en tracht wegen te vinden technische risico’s beter te beheersen. RBT wil haar gedachtegoed uitdragen aan andere organisaties die ook belangstelling hebben in risicobeheer en risicomanagement.

Resilience is een actueel onderwerp. De KIVI afdelingen Bouw & Waterbouw en RisicoBeheer & Techniek houden samen met de TUDelft een symposium over dit fascinerende onderwerp.

Op 28 augustus 2017 varen reddingsbootjes op een ondergelopen straat
in Houston om bewoners, die, na de tropische storm Harvey door het
wassende water zijn bedreigd in veiligheid te brengen.
Foto Federal Report Hurricane Harvey.

Op weg naar hoger gelegen, droge gedeeltes van de stad Houston.
Foto: dhs.gov.

De orkanen Harvey in Texas, Irma op Sint Maarten en in Florida en Maria in Puerto Rico, Nate in de Golf van Mexico, aardbeving in Italië, bosbranden en modderstromen in Californië, maar vooral een stijgende zeespiegel en klimaatveranderingen, rampen en dreigingen alom.

Het is niet zo verwonderlijk dat wetenschappers, technisch georiënteerde instituties, bestuurlijke instanties en vakgedisciplineerde verenigingen veel aandacht besteden aan risicobeheer en weerstandsvermogen. De TUDelft organiseerde een studiedag, de TU Twente een congres. De TUDelft zet samen met de andere technische universiteiten een 4TU Resilience Center op.

De KIVI afdelingen Bouw & Waterbouw en RisicoBeheer & Techniek houden eind maart aan de TUDelft het Symposium Resilience. Dat symposium is openbaar toegankelijk. Het accent zal liggen op haven-  en deltasteden en de naastliggende infrastructuur.

Resilience en risicobeheer. Wat leren we van Houston en voor de Botlek?

De mens is technisch in staat zich tegen ingrijpende natuurrampen te beschermen. We hebben de technieken, we hebben bekwame ingenieurs, de managementmethoden en -processen zijn ter beschikking. We kunnen noodvoorzieningen voorbereiden, voorzien in herhuisvesting en we weten vooraf welke voorzienbare herstelwerkzaamheden nodig zullen zijn. Kortom, we kunnen ook restrisico’s uitstekend beheren.

En dan ….. ? Hoe komt het toch dat het toch zo vaak mis gaat? Waar zit het antwoord?

Het onvoorspelbaar ondenkbare blijkt toch te kunnen gebeuren?

Ligt het aan die softe, socio-technische omstandigheden, die we als technici niet in de hand hebben? Ligt het aan ons onvermogen goed in te spelen op eeuwenlang in dna ingebedde culturele, karakterologische omstandigheden? Spelen cultuur en godsdienst een rol? Of gaat het vooral om financiële middelen?

Zijn deze factoren naast de beschikbare technologie van belang om de mens, zijn onderkomens en infrastructuur tegen natuurgeweld te beschermen?

Wordt het tijd om juist deze omstandigheden tijdens dit symposium te bespreken zodat we als ingenieurs goed met niet-technische omstandigheden kunnen omgaan om toch effectief te kunnen zijn?

Na het symposium zullen we het weten.

Aanmelden op https://www.kivi.nl/afdelingen/risicobeheer-en-techniek/activiteiten/activiteit/resilience-en-risicobeheer.

 

Mr. Ing. John van der Puil ©
Bestuurslid Afdeling RBT van het KIVI
Portefeuille Analyse & Ontwikkeling

Op persoonlijke titel.

 

 

Laat hier je reactie achter