Sint Maarten en zijn weerstandsvermogen

De afdeling RisicoBeheer en Techniek (RBT) van het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) bestudeert opvallende gebeurtenissen, analyseert die en tracht wegen te vinden technische risico’s beter te beheersen. RBT wil haar gedachtegoed uitdragen aan andere organisaties die ook belangstelling hebben in risicobeheer en risicomanagement. Op 29 november houdt RBT te Den Haag het Werksymposium Weerstandsvermogen (Resilience). Belangrijke gastspreker daar is mw. dr. ir. Nikki Brand. Zij is betrokken bij de samenwerking tussen de TU Delft, de Rice University Houston en de Texas A&M University in Galveston. Als geen ander kan zij toelichten welke kansen en problemen zich voordoen bij het opbouwen van resilience van een stad, van een gebied, van een industrie. Maar nu eerst Sint Maarten - prooi van orkaan Irma.

 

Tweehonderd vijftien kilometer per uur
Foto Weather.com

Hotel Mercure in Marigot, near the Bay of Nettle.
Foto Lionel Chamoiseau/AFP/Getty Images

Op 4 september zag men Irma aankomen. Locatie op de Atlantische Oceaan, kracht en de snelheid waarmee zij zich verplaatste waren nauwkeurig bekend. Voorzien werd dat Irma in de nacht van 7 september Sint Maarten zou bereiken. Dat klopte.

Na vorige orkanen waren werken uitgevoerd om de weerstand van het eiland te verhogen. Elektriciteitskabels liggen in 2017 ondergronds, er ligt minder zeewier dat de inlaten van de koeling van de E-centrale destijds blokkeerde, er waren inmiddels zee afsluitingen gebouwd, veel gebouwen die na vorige hurricanes zijn herbouwd zijn veel robuuster uitgevoerd. Als preparatie op mogelijke storingen is het waterbedrijf reservetanks aan het vullen. Men beseft dat Irma zeer hevig zal zijn.

Na de ramp zal blijken dat het ziekenhuis adequate maatregelen heeft genomen de storm te doorstaan: noodstroom, extra voorraad medicijnen, evacuaties voorbereid. Na de ramp was men goed in staat extra medische hulp te verlenen. Ook de krant The Daily Herald heeft een eigen generator. Helaas viel de productie toch een week uit. Verbindingen waren uitgevallen.

Een ramp van epidemische omvang. Het eiland wordt kaalgeschoren. Alle elektriciteitsvoorziening en telefoonverkeer vallen uit. Drinkwatertoevoer stopt bijna volledig. Tachtig a negentig procent van de huizen en gebouwen wordt verwoest of beschadigd.


Huizen drastisch beschadigd.
Foto Gerben Van Es / AFP / Getty Images Philipsburg

Sint Maarten ondergaat haar geseling. Van de klassieke driehoek van bestuur, politie en brandweer is geen sprake. Er is geen enkele telefonische of digitale verbinding. Het dak van het huis van de premier is weggewaaid. Hij kan zijn ministers en ambtenaren niet bereiken. Scholen gesloten. P