Op een digitale ALV heeft de Afdeling RisicoBeheer en Techniek vorige week vier nieuwe bestuursleden gekozen

De afdeling is erg blij met de nieuwe voorzitter, Genserik Reniers. Hij is hoogleraar veiligheid gevaarlijke stoffen aan de Faculty of Technology, Policy and Management – Safety and Security Science Group, hoogleraar KULeuven, Campus Brussels – Faculty of Economics and Management – CEDON University of Antwerp (UA) – Faculty of Applied Economics – Dept. Engineering Management. Daarnaast heeft hij een groot aantal nevenfuncties. Zijn literatuurlijst is indrukwekkend lang. Maar het aardige is dat Genserik ook een zeer geanimeerd persoon is, die in gezelschap ontspannen beweegt en makkelijk van gedachte wisselt, hetgeen altijd de moeite waard is. Kortom, een deskundige op het gebied van risicobeheer en ook nog een aimabel persoon.

Een tweede nieuw bestuurslid is Sabine de Lange, die al langer lid is van KIVI, maar die nu juist een tweede master heeft afgerond en daardoor iets meer tijd voor bestuursactiviteiten zal hebben. Zij werkt als kennismanager aan innovatie bij Herik, een middelgrote onderneming in onderhoud van vaarwegen en kustwerken. Uiteraard heeft zij te maken met risicobeheer. Immers bij innovatie kent men geen statistieken van vroegere gebeurtenissen. Nieuwe ontwikkelingen zijn onbegaande wegen. Anticiperend risico-onderzoek is dan evident.

Een derde vernieuwing van het afdelingsbestuur is Natasha Dodonova, klinisch psycholoog en in het verleden werkzaam bij Nederlandse ondernemingen waar de techniek en nieuwe ontwikkelingen vooraan staan. Zij werkt momenteel bij het ministerie van Defensie en is belast met innovatie.

Ten slotte is Arie Quik een vierde vernieuwing van het afdelingsbestuur. Hij is een oudgediende en is benoemd tot secretaris-penningmeester.

De afdeling KIVI-RBT zal zijn communicatie met de leden verbeteren door de instelling van een nieuwsbrief, waarin met enige regelmaat wetenswaardigheden over de afdeling en over risicobeheer in het algemeen zullen worden vermeld. Deze nieuwsbrief is in de eerste plaats gericht op de leden van de afdeling, maar ook andere KIVI-leden kunnen zich er gratis voor inschrijven.

Binnenkort zal RisicoBeheer en Techniek starten met de opzet van een kennisbank. Er is veel kennis over risicobeheer in de afdeling aanwezig, maar die staat niet ter beschikking van alle KIVI-leden. De kennisbank moet daarin verandering brengen. Periodiek zullen besprekingen van belangrijke publicaties verschijnen. Een van de eerste recensies zal gaan over de nieuwe publicatie Enhancing Safety, the Challange of Foresight van ESReDA, een Europese non-profit-organisatie, die in opdracht van de Europse Commissie studie maakte van de mogelijkheden door betere preventie de veiligheid in tal van takken van de technologie te verbeteren.

De afdeling is van plan discussiegroepen op te richten en gedachtewisselingen te entameren onder jongeren. Die zullen gaan over de onzekerheden en hun risico’s van de technologie in de samenleving.

In een binnenkort komende tweede ALV zal het afdelingsbestuur meer in detail haar voornemens aan de leden voorleggen. Die ALV zal gecombineerd worden met een bedrijfsbezoek en een symposium, waarin de richting van de afdeling en de rol van risicobeheer en veiligheid in de snel veranderende wereld zullen worden verkend.

De twee jaarthema’s van de afdeling zijn de risico’s en onzekerheden van de energietransitie en het falend risicobeleid tijdens de coronapandemie. Een najaarssymposium heeft als onderwerp de ambivalente relatie tussen techniek en samenleving. Die relatie is al vanaf de oudheid ambigue. Dat wordt vuurwerk met hooglopende, filosofisch getinte gedachtewisselingen tussen deskundigen.