Bijeenkomst RBT Werkgroep P&I

Omschrijving

Leren van risicomanagement in de praktijk

De werkgroep Praktijk & Implementatie (P&I) van de nog jonge Afdeling Risicobeheer & Technologie (RBT) biedt ingenieurs inspiratie en praktische tips voor het slim omgaan met risico’s in hun organisaties. Dit om met behulp van risicomanagement meerwaarde te leveren in tijden van onzekerheid én kansen.

Om deze ambitie waar te maken organiseert de werkgroep P&I in 2015 een aantal workshops binnen technisch georiënteerde organisaties. Doel van deze workshops is het als ingenieur leren van de praktijk van risicomanagement. Wat werkt en hoe is dat succesvol geïmplementeerd.

Deze bijeenkomst is een “appetizer” voor een dergelijke workshop. Johan Dobbelaar houdt zich binnen van de Ven Bouw en Ontwikkeling, onderdeel van Volker Wessels, bezig met risico- en kansenanalyses. In een korte presentatie schetst hij zijn ervaringen hiermee en waar hij in de dagelijkse praktijk tegen aan loopt. De deelnemers van de bijeenkomst gaan hierover in gesprek, om te leren van elkaars ervaringen. Hieraan voorafgaand geeft Martin van Staveren een korte inleiding, inclusief de lessen uit de workshop bij Bluewater van november 2014.

Spreker(s)

Johan Dobbelaar, van de Ven Bouw en Ontwikkeling bv (Volker Wessels)
Martin van Staveren, bestuurslid RBT & adviseur risicomanagement VSRM

Locatie

DCMR Milieudienst Rijnmond

Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam

Organisator

Risicobeheer en Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

dr.ir. Martin van Staveren MBA

martin@vsrm.nl

Routebeschrijving

Link naar symposium

Inschrijven voor leden

Inschrijven