Werkgroep Analyse & Ontwikkeling

TrekkerRob Schouten
Plv trekkerWim Grim

Opdracht: Verbreden basis en context

Risico's ontstaan niet alleen door (technisch) falen, maar onstaan ook door psychologische, sociale en culturele factoren. We kunnen dit vatten onder "de menselijke factor", die een belangrijke bron is van fouten, problemen en onzekerheden op alle lagen. Bovendien is het inschatten van risico's meestal niet mogelijk op uitsluitend rationele (technische) gronden en moeten bij het inschatten van risico's zaken als risicoperceptie en risicoacceptatiegraad worden meegenomen bij het inrichten van risicobeheersytemen en - processen.

In dit verband hiermee richt de werkgroep zich op de ontwikkeling van kaders, modellen en criteria t.b.v. een generieke, 'crossdiciplinaire' risicomanagementaanpak,

 • waarmee integrale (formele en informele) afwegingen en keuzes mogelijk zijn;
 • waarin risicoperceptie en risicoacceptatiegraad wordt meegenomen;
 • waarbij de 'human factor' in alle fases expliciet wordt betrokken.

De aanpak richt zich op de volgende vier onderwerpen, waarvoor themateams zijn gevormd:

 • Het onbewuste bekende
  Identificeren en kwalificeren van blinde en witte vlekken in risicobeheer
   
 • De twee kanten van risicobeheer
  Uitbreiding van traditionele, formele aanpak met 'informele' aspecten
   
 • Normen en waarden
  Invloed van cultuur op risicoduiding en -waardering
   
 • Ruimte voor een andere kijk
  Organiseer het (interne) tegengeluid

Voor meer informatie over de activiteiten van de werkgroep en de themateams neem contact met Rob Schouten.


ACTIVITEITEN

28-1-2016  Werkgroepbijeenkomst: 28 januari 2016

9-3-2016    Workshop "4 kwadrantenkennismodel en witte en blinde vlekken bij risicomanagement"

 

WERKDOCUMENTEN EN VERSLAGEN

Klik hier