Omschrijving

De bijeenkomst wordt ingeleid door prof. dr. J.P.M. (Johan) Sanders, en is deel 3 van een serie bijeenkomsten, waarin KIVI-ingenieurs hun zienswijze geven op het Energierapport. In het najaar van 2016 zal deze Energie Dialoog worden aangeboden aan de Minister.

Over Het Energie Rapport:

Het Energierapport 2015 geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening in Nederland. Bij het opstellen van het Energierapport is gebruik gemaakt van het advies “Rijk zonder CO2, naar een duurzame energievoorziening in 2050 ” van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Het Energierapport gaat over de langere termijn: het Nederlands energiebeleid van na 2023. Het is de missing link dus tussen het Energieakkoord uit 2013 en de afspraken van Parijs medio 2015 om de opwarming uiteindelijk te bedwingen. Het energieakkoord bepaalt hoe we op korte termijn, tot uiterlijk 2023, komen tot 16 procent duurzaam opgewekte energie en een forse energiebesparing. De klimaatafspraken uit Parijs gaat over het terugdringen van de uitstoot van CO2, binnen Europa tot 95 procent in 2050.

Met het Energierapport nodigt het kabinet burgers, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties uit om in 2016 deel te nemen aan een maatschappelijke dialoog. Daarin kan iedereen zich uitspreken over de gewenste strategie om onze toekomstige energievoorziening op een duurzame manier vorm te geven.

Over de KIVI TME Energie Dialoog:

TME voelt zich aangesproken door de oproep van de minister en roept alle ingenieurs van KIVI op hieraan mee te doen. In 2016 organiseert TME een drietal lezingen die elk een deel van het energierapport belichten; te weten de aanpak voor de energie-intensieve industrie (I), de verandering van de mobiliteit (II), en de uitdagingen in de agro-sector (III), gevolgd door een afsluitende bijeenkomst over de mogelijkheden om die veranderingen te organiseren. Na elke lezing publiceert TME de inleiding en verzoekt KIVI-leden te reageren. Reacties worden meegenomen in een rondetafel gesprek, voor de zomer van 2016.

Spreker(s)

Johan Sanders.

Sanders studeerde moleculaire biologie (Universiteit van Amsterdam) en promoveerde bij Piet Borst . In 1977 zette hij de genetic engineering groep op binnen Gistbrocades in Delft zodat met name enzymen tegen lagere kosten konden worden geproduceerd. Middels protein engineering kon een groot aantal enzymen bovendien in kwalitatieve zin verbeterd worden. In 1993 werd hij Research directeur bij AVEBE in Foxhol. Vanaf 2002 zette hij een nieuwe leerstoel op in Wageningen gericht op Valorisatie van Plantaardige productie ketens. Deze leerstoel werd in 2009 omgezet in de volledige leerstoel: biobased Commodity Chemicals. In 2014 stapte hij over naar DLO in de functie van Innovatie manager bij Food and Biobased Research.

Locatie

KIVI-gebouw

Organisator

Techniek, Maatschappij & Economie

Naam en contactgegevens voor informatie

Afdeling Techniek, Maatschappij & Economie

tme@kivi.nl