Omschrijving

Het DAF Museum in Eindhoven is de locatie voor de ALV 2016 van de Afdeling Technische Fysica van KIVI. De afdeling TF heeft besloten het bezoek aan het museum ook open te stellen voor KIVI leden van andere afdelingen.

Het museum heeft een prachtige collectie historische DAF automobielen: vrachtwagens, brandweerauto’s, autobussen en de bekende personenauto’s. Voor technisch geïnteresseerden is dit een mooie gelegenheid om te genieten van de rijke DAF historie en bijvoorbeeld een technische hoogstand als de traploze versnelling in detail te zien.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen ALV vergadering 2015
3. Mededelingen en ingekomen post
4. Algemeen Jaarverslag 2015
5. Financieel Jaarverslag 2015 en verslag Kascommissie
6. Decharge Penningmeester en Kascommissie
7. Begroting 2016
8. Benoeming Kascommissie 2016
9. Benoeming bestuur Technische Fysica
10.Plannen voor 2016, Beleidsplan
11.Eventuele discussie nagekomen punten
12.Rondvraag / Wvttk
13.Sluiting, bevestiging volgende vergaderdatum

Mocht u onderwerpen aan de agenda willen toevoegen (punt 1, 11) dan kunt u die mailen naar: coen.groen@inter.nl.net of j.i.m.botman@tue.nl.

U kunt desgewenst lunchen vooraf (voor eigen rekening). De kosten van de lunch bedragen EUR 12,00. De afdeling Technische Fysica betaalt de entree van het museum en de afsluitende borrel.

Het maximum aantal deelnemers is 40.

KIVI leden van andere afdelingen kunnen uiteraard meteen naar het museum en hoeven niet om de algemene ledenvergadering bij te wonen.

Locatie

DAF Museum

Tongelresestraat 27, 5613 DA Eindhoven

Organisator

Technische Fysica

Naam en contactgegevens voor informatie

Jan Botman

j.i.m.botman@tue.nl

DAF Museum

Programma

 -  uur Ontvangst en lunch
 -  uur Bezoek museum
 -  uur ALV (voor leden van de afdeling Technische Fysica)
 -  uur Napraten onder het genot van een drankje