De Afdeling voor Technische Fysica van KIVI is actief op het vakgebied dat tegenwoordig met industrial physics wordt aangeduid: toegepaste natuurkunde in de industrie en in de research.

De leden van de afdeling zijn werkzaam in een groot aantal disciplines. Daarom ontwikkelt de Afdeling voor Technische Fysica activiteiten die 

  • de leden een bredere kijk op interessante natuurkunde bieden
  • de leden kennis laat maken met organisaties
  • de leden in staat stellen collega's te ontmoeten en contacten te leggen.

Zo organiseert de afdeling werkbezoeken aan bedrijven en instellingen waar vooraanstaand technisch fysisch onderzoek verricht wordt, organiseert lezingen over nieuwe ontwikkelingen in technische fysisch onderzoek, en tracht bijdragen te leveren in discussies over aard, kwaliteit en maatschappelijke problemen waarin technisch fysische aspecten belangrijk zijn.

De zittingstermijn van de bestuursleden van onze afdeling is verstreken. We doen een oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Een overlappingsperiode met enkele leden van het huidige bestuur is natuurlijk mogelijk. Reacties graag naar Mw. Elfride Dijkstra via email  elfride.dijkstra@kivi.nl.

Mocht u eerst nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Jan Botman via email j.i.m.botman@outlook.com.