Op donderdag 10 juni 2021 werd dieper in gegaan op de leefomgeving en hoe 5G hier een rol in kan spelen. Tijdens dit 5G seminar kwamen drie sprekers aan het woord. Aan de hand van hun verhalen wierpen deze een blik op de kansen van digitalisering en technologisering voor de leefomgeving en kijken naar de lessons learned van twee 5G-pilots.

Op de website van 5Groningen kun je het volledige 5G seminar terugkijken

Programma 10 juni was:

Jan-Willem Wesselink – Future City
Jan-Willem Wesselink is keynote speaker van het seminar. Hij gaat in op de kansen van digitalisering en technologisering voor de leefomgeving.

Mark de Wit – Biomark Biotechnology
Mark de Wit vertelt tijdens het seminar over de lessons learned van zijn 5G-pilot 4D Data Services.

Hans Hainje – MUG Ingenieursbureau
Hans Hainje vertelt over de lessons learned van zijn 5G-pilot 5G (LoRa en LTEM) en de peilbuissensor.

Over de sprekers

Jan-Willem Wesselink is programmamanager van de Future City Foundation en de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Zowel Future City als de City Deal streven ernaar om de kansen die digitalisering en technologisering bieden, zo te benutten dat onze regio’s, steden en dorpen nog leefbaarder en democratischer worden.


Mark de Wit is eigenaar van Biomark Biotechnolgy. Samen met Wout van Wezel is hij een 5G-pilot gestart om te onderzoeken wat er technisch mogelijk is op en in het water. 4D Data Services doet water- en luchtkwaliteitsmetingen. Met 5G is het mogelijk om kleinere en energiezuinige sensoren te maken. Mark gaat in op de lessons learned.


Hans Hainje MSc. 56 jaar, watersporter en afdelingshoofd Geo MUG Ingenieursbureau, geïnteresseerd in GIS, BIM, Inwinning, Geo-data, innovatie en business development.
Sensoren geven vele nieuwe mogelijkheden, met 5G wordt het mogelijk om met slimme en energiezuinige sensoren in te zetten die real time uit te lezen zijn. Traditioneel meten we veel op locatie en achteraf. In onze pilot hebben we ervaring opgedaan met grondwatermetingen waarvan de inkomende gegevens gecombineerd worden met een omgevingsportaal. Hans gaat in op de lessons learned maar ook op de bijvangst.

Praktische informatie

Het 5G themaseminar vond plaats op donderdag 10 juni 2021 van 15.45 tot 17.00 uur.

Over het 5G seminar

Het 5G themaseminar is een initiatief van 5Groningen, programma van Economic Board Groningen, samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.