Thema symposium

Herstelvermogen: 'Voorbereid op een digitale nachtmerrie'.

Dat was het thema van het vijfde Agentschap Telecom-symposium ‘Opstap naar weerbaarheid’.

Er werd veel aandacht voor preventieve beveiligingsmaatregelen om uitval van bijvoorbeeld de IT-infrastructuur te voorkomen. Maar maatregelen om na een incident snel weer te herstellen zijn net zo belangrijk gebleken.

Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen die ervoor zorgen dat de bedrijfscontinuïteit niet of zo min mogelijk verstoord wordt.

In vier gratis toegankelijke webinars deelden deskundigen aan de hand van praktijkvoorbeelden hun kennis over dit onderwerp.

- Praktijkvoorbeeld uitval ICT 

 • Twee organisaties vertellen over een incident binnen hun organisatie.
 • Hoe verliep dat incident en hoe was het herstelvermogen?
 • Welke lessen zijn uit het incident getrokken?

- Good practices voor herstelvermogen

 • Good practices om herstelvermogen in te richten en te verbeteren.
 • Welke handvatten kunnen hierbij gehanteerd worden? Wat ontbreekt nog?

- Weerbaar blijven bij ketenafhankelijkheid

 • Organisaties zijn onderling van elkaar afhankelijk. Hoe richt je Supply Chain Management in?
 • Waarom vragen ketens en ecosystemen elk om een eigen aanpak?
 • Welke opties heeft een organisatie om meer grip te krijgen op herstelvermogen?

- Herstelvermogen aan de bestuurstafel

 • Gezamenlijke afsluiting met onze symposium partners, NCSC, DTC en TNO.
 • Een samenvatting van de dag waarbij werd besproken of een integrale samenwerking mogelijk is op het gebied van digitale weerbaarheid en herstelvermogen.
 • Dit webinar was met: Hans de Vries, directeur NCSC. Michel Verhagen, manager DTC. Henk-Jan Vink, managing director TNO Unit ICT. Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom.

Agentschap Telecom werkte voor het symposium samen met het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en TNO.

Handreiking

Download hier de Handreiking Digitale Continuïteit en Weerbaarheid op de bestuurstafel

Links

Programma AT Opstap naar weerbaarheid

Een digitale nachtmerrie in praktijk

Good practices voor herstelvermogen

Herstelvermogen in ecosystemen

Herstelvermogen aan de bestuurstafel

Symposia 'Opstap naar weerbaarheid' in 2018, 2019, 2020, 2021

Agentschap Telecom staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van IT- en communicatienetwerken, zodat Nederland veilig verbonden is.

Programma

 -  uur Opening symposium door dagvoorzitter Annemarie Brüning en directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telec
 -  uur Webinar 1: Een digitale nachtmerrie in de praktijk. Een ziekenhuis kreeg te maken met een hack.
 -  uur Webinar 2: Good practices voor herstelvermogen met verschillende voorbeelden.
 -  uur Webinar 3: Herstelvermogen in ecosystemen Organisaties zijn onderling van elkaar afhankelijk.
 -  uur Webinar 4: Herstelvermogen aan de bestuurstafel Gezamenlijke afsluiting met onze symposiumpartners
 -  uur Na het laatste webinar kunt u online napraten en netwerken met de sprekers en andere deelnemers.