De Dwingeloo telescoop was eens de belangrijkste telescoop ter wereld. In de jaren 70 werd deze achterhaald door de WSRT en andere grotere single dish en interferometrische instrumenten.

Het einde van de Telescoop was inzicht in 2000, maar door de oprichting van CAMRAS (stichting van vrijwilliger radioamateurs) is de renovatie en herstel van de Dwingeloo Radiotelescoop weer opgepakt en is deze nu de best onderhouden telescoop ter wereld, zoals door Mark is uiteengezet.

Nu is de Radiotelescoop door de eigenaar ASTRON weer geheel renoveerd en in werking gesteld. Deze wordt gebruikt nu voor allerlei toepassingen door de huurder CAMRAS.

Door Frans zijn de doelstellingen van het gebruik door CAMRAS, als volgt, duidelijk gemaakt met:

  • Het beschikbaar stellen van de Dwingeloo radiotelescoop aan de gemeenschap van (amateur) astronomen en radio zend amateurs CAMRAS

  • Het vergroten van de interesse bij de jeugd voor techniek en wetenschap door onderwijsgroepen de mogelijkheid te bieden de Dwingeloo telescoop te gebruiken.

  • Het vergroten van de interesse bij de jeugd voor techniek en wetenschap door onderwijsgroepen de mogelijkheid te bieden de Dwingeloo telescoop te gebruiken.

  • Het conserveren van de Dwingeloo radio telescoop als industrieel monument Het conserveren van de Dwingeloo radio telescoop als industrieel monument

De genoemde doelstellingen zijn in de periode 2007 tot heden ruimschoots gehaald, zoals door Frans is uiteengezet en het 10 jarig jubileum dit jaar is gevierd.

Door Paul is aangegeven hoe het frontend-project (met subsidie van NERG) gestalte gaat krijgen. Hij heeft ook een goede indruk gegeven van al het werk, dat is verricht om de radiotelescoop in de goede conditie en operationeel te krijgen en te houden.

De excursie van afgelopen zaterdag (28 oktober 2017) was perfect georganiseerd, het programma was gebalanceerd met achtergrond, gebruik, en techniek.

De deelnemers waren danook zeer positief. Er waren uiteindelijk 23 deelnemers, wat het voor Michel en de sprekers (Paul en Frans van CAMRAS) de moeite waard maakte en wellicht krijgen Paul en Frans als gevolg nog extra vrijwilligers voor CAMRAS.

Meer over de Dwingeloo telescoop en de verdere ontwikkelingen kunt u zien op: Introduction to LOFAR (Part 1 The Low Frequency Array)

 

Programma

 -  uur Ontvangst in het ASTRON gebouw
 -  uur Presentatie over het verleden van CAMRAS en de restauratie van de Radiotelescoop door Mark Bentum (C
 -  uur Presentatie over het huidige gebruik van de Dwingeloo radiotelescoop door Frans de Jong (CAMRAS)
 -  uur Presentatie over het frontend-project (subsidie van NERG) door Paul Boven (CAMRAS)
 -  uur Rondleiding in en om de Dwingeloo radiotelescoop