Vrijwel ieder jaar, met uitzondering van de oorlogsjaren, reikt de Stichting Wetenschappelijk Radio-fonds Veder een prijs uit aan één of meer wetenschappers, tot de Nederlandse nationaliteit behorende, die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van radio- of aanverwante wetenschappen of technieken.

Deze prijs wordt de Vederprijs genoemd.

De website Vederfonds biedt uitgebreide informatie over de Stichting Wetenschappelijk Radio-fonds Veder, welke op 4 augustus 1927 is opgericht en over het selectieproces van de prijswinnaar.

De uitreiking van de Vederprijs in een thema avond staat open voor leden van de afdeling KIVI-Telecommunicatie. Op deze thema avond zal de prijswinnaar een presentatie houden en in een tweede presentatie wordt de maatschappelijke en technische relevantie van het onderwerp van de prijswinnaar belicht.

De Vederprijs gaat dit jaar naar Wim van Cappellen van ASTRON voor zijn werk aan het APERTIF ontvangstsysteem van de Westerbork Synthese Radio Telescope. Een uniek systeem, bestaande uit vele kleine Vivaldi antennes in het focuspunt van de 25-meter Westerbork spiegels.

Het nieuwe systeem maakt instantane waarneming van een 35x groter beeldveld mogelijk dan met "traditionele" ontvangers. Bijna 50 jaar na het gereedkomen van de mechanische realisatie van de 12 (nu 14) telescopen heeft Westerbork hiermee een nieuwe wetenschappelijke impuls gekregen en wordt nieuw astrofysisch onderzoek in het radio domein mogelijk.

Wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met Mark Bentum (bentum@astron.nl).

Programma

 -  uur Ontvangst gasten bij ASTRON in Dwingeloo
 -  uur Opening
 -  uur Lezing Joerie van Leeuwen – Science with APERTIF
 -  uur Lezing van Wim van Cappellen - APERTIF, een nieuw leven van de WSRT
 -  uur Laudatio van de Vederpijs 2019 (Alexander Yaravoy van het bestuur)
 -  uur Uitreiking van de prijs (Francoise Kosters)
 -  uur Netwerken met drinks