De Europese organisatie van internetregistrars RIPE zal een officiële reactie geven op het voorstel van de International Telecommunications Union (ITU) om versneld te komen tot een volledige IPv6-gebaseerd internet. Het blijkt een slecht plan te zijn om de IPv4 en IPv6 te vermengen, gebaseerd op de vele reacties uit de internetgemeenschap. Het doel is om het makkelijker te maken voor ontwikkelingslanden om over te gaan op IPv6 en een digitale kloof te overbruggen, als gevolg van verschillende snelheden in de overgang naar IPv6 te voorkomen. In westerse economieën neemt het gebruik van IPv6 gestaag toe en biedt een uitkomst voor het nagenoeg uitgeputte adressysteem op basis van IPv4-adressen. Minder ontwikkelde landen blijven echter doorgaans volledig afhankelijk van IPv4 en lopen tegen tekorten aan adresruimte op. Dit wordt nog vergroot met de komst van het Internet of Things, waarvoor gigantisch hoeveelheden nieuwe adressen nodig. Het plan, opgesteld door ITU is bedoeld om een snelle overgang naar IPv6 te bewerkstelligen.

In het plan staat dat elk IPv4-adres moet worden vervangen door een IPv6-adres en het daarna verder uitbouwen op IPv6.

Maar zo simpel als het plan lijkt, is het niet, het plan staat ver van de werkelijkheid af, zoals blijkt uit de commentaren op de RIPE NCC-discussiegroep.

"Dit document lijkt wel te zijn geschreven met een wereldbeeld van 2012-2014."

"Dit plan lijkt te ver weg van operationele werkelijkheid om bruikbaar te te zijn."
"De optimalisering van adrestoewijzing in IPv4 heeft geen relatie met de zinvolle en relevante optimalisatiestrategie van IPv6. Het is heel bijzonder deze twee zo vermengd te zien in een document als dit."
"Er staat een aantal misverstanden in dit document en dat zijn geen kleintjes. Ze leiden tot problemen in de dagelijkse praktijk als ze worden geïmplementeerd zoals uitgelegd."
"Dit model hengelt alle legacyproblemen van IPv4 het IPv6-tijdperk binnen."
"Dit model verhindert het toepassen van verschillende van de meest basale beveiligingsmaatregelen die tot de best practices van vandaag behoren."

Op de site van The Register staat wordt het onderwerp uitvoerig besproken:  Internet engineers tear into United Nations' plan to move us all to IPv6

en maakt dit duidelijk met de vergelijking "Auto's omgevormd tot tractoren"

The Register maakt de volgende vergelijking: De ITU redeneert dat omdat in sommige landen de wegen slecht zijn, bij alle auto's - van oude brikken tot de modernste sportauto's - de motor en wielen moeten worden vervangen door tractormotoren en wielen. Zo kan iedereen op alle wegen rijden. De technici wil echter nieuw asfalt leggen.

De achterliggende vraag is hoe het mogelijk is dat binnen de ITU - de telecommunicatie-arm van de Verenigde Naties - niet eerder is ingegrepen bij de totstandkoming van zo'n slecht voorstel. Hier blijkt zich weer de strijd om het beheer over internet te wreken. De ITU - van oorsprong komend uit de telefoniewereld - heeft zich verschillende keren geprobeerd te positioneren als internetsupervisor. Maar de internetgemeenschap is altijd mordicus tegen een door overheden geleide governance over internet geweest. Toch probeert de ITU zijn invloed steeds opnieuw te laten gelden, onder meer door te wijzen op de belangen van minder ontwikkelde landen. De relatie tussen de ITU en organisaties als RIPE, IETF, ICANN, RIRs W3C en de Internet Society is dus niet optimaal. Daardoor is er ook geen eerder overleg geweest tussen de ITU en de internetgemeenschap over dit plan.

bronnen: ITU, AG Connect, The Register, 31-05-2018