Dwingeloo Radiotelescoop

De Dwingeloo telescoop was eens de belangrijkste telescoop ter wereld. In de jaren 70 werd deze achterhaald door de WSRT en andere grotere single dish en interferometrische instrumenten.

Het einde van de Telescoop was inzicht in 2000, maar door de oprichting van CAMRAS (stichting van vrijwilliger radioamateurs) is de renovatie en herstel van de Dwingeloo Radiotelescoop weer opgepakt en is deze nu de best onderhouden telescoop ter wereld, zoals door Mark is uiteengezet.

Nu is de Radiotelescoop door de eigenaar ASTRON weer geheel renoveerd en in werking gesteld. Deze wordt gebruikt nu voor allerlei toepassingen door de huurder CAMRAS.

Door Frans zijn de doelstellingen van het gebruik door CAMRAS, als volgt, duidelijk gemaakt met:

  • Het beschikbaar stellen van de Dwingeloo radiotelescoop aan de gemeenschap van (amateur) astronomen en radio zend amateurs CAMRAS

  • Het vergroten van de interesse bij de jeugd voor techniek en wetenschap door onderwijsgroepen de mogelijkheid te bieden de Dwingeloo telescoop te gebruiken.

  • Het vergroten van de interesse bij de jeugd voor techniek en wetenschap door onderwijsgroepen de mogelijkheid te bieden de Dwingeloo telescoop te gebruiken.

  • Het conserveren van de Dwingeloo radio telescoop als industrieel monument Het conserveren van de Dwingeloo radio telescoop als industrieel monument

De genoemde doelstellingen zijn in de periode 2007 tot heden ruimschoots gehaald, zoals door Frans is uiteengezet en het 10 jarig jubileum dit jaar is gevierd.

Door Paul is aangegeven hoe het frontend-project (met subsidie van NERG) gestalte gaat krijgen. Hij heeft ook een goede indruk gegeven van al het werk, dat is verricht om de radiotelescoop in de goede conditie en operationeel te krijgen en te houden.

De excursie van afgelopen zaterdag (28 oktober 2017) was perfect georganiseerd, het programma was gebalanceerd met achtergrond, gebruik, en techniek.

De deelnemers waren danook zeer positief. Er waren uiteindelijk 23 deelnemers, wat het voor Michel en de sprekers (Paul en Frans van CAMRAS) de moeite waard maakte en wellicht krijgen Paul en Frans als gevolg nog extra vrijwilligers voor CAMRAS.

Meer over de Dwingeloo telescoop en de verdere ontwikkelingen kunt u zien op: Introduction to LOFAR (Part 1 The Low Frequency Array)

 

Omschrijving

De Afdeling voor Telecommunicatie van het KIVI nodigt u van harte uit voor een excursie naar de Dwingeloo Radiotelescoop.

Deze telescoop is in de eindjaren vijftig in gebruik genomen voor wetenschappelijk onderzoek en was in zijn begintijd de grootste radiotelescoop ter wereld met een enkele schotel met een diameter van 25 meter. Met deze telescoop zijn onder andere twee kleine sterrenstelsels in de buurt van de Melkweg ontdekt die de namen Dwingeloo I en Dwingeloo II hebben gekregen. Vanaf 1998 is de telescoop niet meer in gebruik voor wetenschappelijke doeleinden.

In 2009 werd de radiotelescoop als rijksmonument aangewezen.
In 2012 is de telescoop geheel gerestaureerd en sinds 2014 ter beschikking van radioamateurs, amateurastronomen en onderwijsinstellingen.

De beroemde radiotelescoop in Dwingeloo, de oudste draaibare 25 meter radiotelescoop ter wereld, is 3 jaar geleden gerenoveerd en wordt inmiddels alweer tien jaar door de stichting CAMRAS gebruikt, onderhouden, en toegankelijk gemaakt.

Recent heeft het NERG in haar opheffingsfase nog een subsidie toegekend waarmee CAMRAS ook de modernisering van de front-end apparatuur kan realiseren.
Een eerdere excursie vanuit KIVI en NERG kon niet alle inschrijvingen verwerken en dat is - naast de subsidie - mede reden voor deze excursie.

Omdat de radiotelescoop in een storingsvrije zone ligt, dient u bij opgave ook het kenteken van uw auto door te geven als u met de auto komt.

De kentekens worden doorgegeven aan ASTRON.
Auto's, waarvan het kenteken niet bekend is bij ASTRON mogen niet in de storingsvrije zone komen.

ASTRON is the Netherlands Institute for Radio Astronomy. Its mission is to make discoveries in radio astronomy happen, via the development of novel and innovative technologies, the operation of world-class radio astronomy facilities, and the pursuit of fundamental astronomical research.

N.B. Deze activiteit is primair bedoeld voor KIVI leden van de afdeling Telecommunicatie met een maximum van totaal 35.

Spreker(s)

Onder voorbehoud:

Mark Bentum CAMRAS (verleden van CAMRAS en de restauratie)

Frans de Jong CAMRAS (huidige gebruik van de Dwingeloo radiotelescoop)

Paul Boven CAMRAS (het frontend-project)

Locatie

vanaf ASTRON gebouw naar Dwingeloo Radiotelescoop

Oude Hoogeveensedijk 4, 7991 PD Dwingeloo

Organisator

Telecommunicatie

Naam en contactgegevens voor informatie

Anne van Otterlo KIVI bestuurslid afdeling Telecommunicatie

anne.van.otterlo@gmail.com

Dwingeloo Radiotelescoop P19CAM

Wikipedea Dwingeloo Radiotelescoop

28 oktober Nacht van de Nacht!

ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy

De uiterste inschrijfdatum is 27-10-2017