Gezondheid en Communicatie

De thema avond “Gezondheid en Communicatie” werd bezocht door 45 geïnteresseerden vanuit KIVI en TSOC, waarbij de aanwezigen de laatste stand van de trends en ontwikkelingen in het toepassen van slimme sensoren in de gezondheidszorg te zien en horen kregen.

Hierdoor worden snellere diagnoses mogelijk, wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd en kunnen de kosten in de zorg lager gaan uitvallen. De mogelijkheid om om kwetsbare op afstand te kunnen volgen, monitoren, zal effciënter worden voor mantelzorgers en medewerkers in de buurt- en thuiszorg.

In de eerste presentatie gaf Pim Ketelaar van Vital Innovators een overzicht van de trends en ontwikkelingen van eHealth. Hierbij werd ingegaan op de huidige stand van zaken en toekomst visie van de industrie. Pim deelde hierbij resultaten van huidige toepassingen, zoals de verschillende digitale platforms die reeds bestaan en de voordelen van het gebruik van teledermatologie door huisartsen.

Verder werd aandacht besteed aan de uitdagingen met de huidige ontwikkelingen en de noodzaak voor standaardisatie in de industrie om compatibiliteit van toepassingen en oplossingen in de toekomst te kunnen garanderen.

Vervolgens ging Jan Willem Wolters van Sensara in zijn presentatie in op de alsmaar stijgende kosten van medische zorg door de vergrijzing en hoe slimme sensoren kunnen bijdragen aan de reductie hiervan. In de demonstratie via de een mobiele app liet Jan Willem zien hoe de slimme sensoren werken. Hierbij geeft het in eerste instantie de mogelijkheid voor kinderen / verzorgers om de ouderen op afstand te monitoren, maar tevens bestaat de optie om via de data analyse van de dagelijkse patronen vroegtijdig problemen op te sporen en preventieve hulp te bieden.

Tijdens de aansluitende discussie werd vervolgens ingegaan op het vraagstuk van privacy bij het monitoren van ouderen door middel van slimme sensoren.

De geslaagde avond werd afgesloten met het gebruikelijk netwerken onder genot van een drankje.

N.B. De presentatie van KPN SmartLife, door Peter Paul Vos zal bij een volgende activiteit worden gegeven.

Omschrijving

KIVI-afdeling Telecommunicatie nodigt u uit voor de lezingavond met als thema: Gezondheid en Communicatie.

Het onderwerp vergrijzing staat hoog op de maatschappelijke agenda. Wat betreft huisvesting kunnen en willen mensen, met behulp van hun naasten, steeds langer thuis blijven wonen. ICT en eHealth spelen een steeds belangrijkere rol om dit mogelijk te maken.

Pim Ketelaar laat zien dat ICT steeds meer mogelijkheden biedt als men kijkt naar gezondheid en zorg; eHealth en telemedicine zijn in opkomst. Maar er zijn nog veel beloftes in te lossen. Wat zijn de trends en ontwikkelingen, kansen en uitdagingen? Pim zal aan de hand van zijn ervaringen als innovatiemanager in de zorg hier meer inzage in geven.

Vervolgens zal Peter Paul Vos van KPN meer vertellen over KPN SmartLife.
Ook bij ouderdom of ziekte willen en kunnen mensen steeds langer thuis wonen. Steeds meer zorg zal, mede dankzij technologische ontwikkelingen, thuis plaatsvinden. Dit kan mogelijk gemaakt worden dankzij het slimmer maken van onze huizen.

Tot slot geeft Jan Willem Wolters van Sensara een overzicht van slimme sensoren die ouderen in staat stellen om veilig langer thuis te kunnen blijven wonen. Deze sensoren monitoren leefpatronen, herkennen afwijkingen en kunnen hierop alarmeren. Aan de hand van voorbeelden laat Jan Willem zien hoe deze technologie nu wordt toegepast, en geeft inzage in de state-of-the-art en toekomstige ontwikkelingen.

Spreker(s)

Huib Ekkelenkamp plv. voorzitter afdeling KIVI Telecommunicatie

Pim Ketelaar Senior Health Innovator at Vital Innovators
Expert in sustainable innovation in healthcare.
Strong track record in innovative eHealth, mHealth and healthcare ICT solutions.
Combining knowledge and expertise in technology, healthcare and innovation. Inspiring and convincing senior consultant with strong analytical skills. Real teamplayer.
Specialties: Healthcare innovation, Innovation management, eHealth, mHealth

Paul Vos KPN
Initiatiefnemer en productowner van "App de Dokter", een innovatieve app van CZdirect waarmee je een afspraak kan maken met je eigen huisarts, herhaalmedicatie kan bestellen en 7/11 kan chatten met een medisch team over je gezondheidsvragen. Een samenwerking tussen:
- CZ
- Medicinfo
- Innovattic
- Info Support

Jan Willem Wolters Sensara
COO at Dutch Domotics
Our Mission: “Admission to an Assisted Living facility is a radical event. Every day our team is committed to making the stay as pleasant and safe as possible. While respecting the residents privacy. We empower caregivers to provide more care, and relieve the family of worry.”

Locatie

KIVI gebouw Grote zaal

Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Organisator

Telecommunicatie

Naam en contactgegevens voor informatie

Huib Ekkelenkamp

huib.ekkelenkamp@planet.nl

KPN Smartlife

Wat is het verband tussen Domotica, e-Health en Te

Digital Single Market Telemedicine op Europees niv

Sensare Leefstijlmonitoring

De uiterste inschrijfdatum is 22-12-2016