NERG symposium

Op 20 april 2016 vond in het Museum voor Communicatie in Den Haag een symposium plaats t.g.v. de opheffing van het Nederlands Elektronica en Radiogenootschap (NERG). Dit genootschap werd op 29 mei 1920 opgericht als Nederlandsch Radio Genootschap (NRG). Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 december 2013 had het NERG al besloten om zijn activiteiten over te dragen aan de afdeling Telecommunicatie van het KIVI.

Voorafgaand aan het symposium vond de laatste algemene ledenvergadering plaats waar het formele ontbindingsbesluit werd genomen.

De eerste presentatie van het symposium werd gegeven door NERG oud-voorzitter Wim van Etten. Hij gaf met  "Gedachten bij de opheffing van het NERG" een terugblik en overzicht van de historie, ontwikkeling van het NERG en de redenen om het NERG op te heffen. Daarvan is internationalisering op het vakgebied de voornaamste reden. Deze ontwikkeling werd in eerdere discussies over de toekomst van het NERG al onderkend en is daarna alleen nog maar doorgegaan.

Dit was aanleiding voor Eric Berkers om het ontstaan van het NERG en ontwikkeling in de tijd uiteengezet, tevens het belang op wetenschappelijk niveau met de vele publicaties (zie Naslag NERG tijdschriften) van het Nederlands (Elektronica &) Radio Genootschap (NERG). Ook de wisselwerking en de op gespannen voet staande verhouding met de radioamateurs (verenigd in NVVL) kwam goed in beeld.

Het NERG heeft de Stichting Historie der Techniek opdracht gegeven om een boekje te schrijven over de geschiedenis van het N(E)RG. Dit boekje werd geschreven door Eric Berkers, historicus bij deze stichting. Tijdens het symposium gaf hij een presentatie waarin hij met name inging op het onstaan van het NRG en het internationale karakter in de beginjaren. Ook de rol van het N(E)RG bij de examinering van radiotechnici werd door hem besproken. Na afloop van het symposium kregen alle aanwezigen een exemplaar van het boekje.

De overige leden van het NERG en de afdeling Telecommunicatie van het KIVI krijgen / kregen het boekje thuisgestuurd.

Het uitgegeven boekje "De geschiedenis van het NERG" is hier te downloaden.

Daarna wist Huib Ekkelenkamp op boeiende wijze het totstandkomen van de radioverbindingen tussen Nederland en Nederlands-Indië te beschrijven. Hij ging in op de redenen om deze verbinding tot stand te brengen, beschreef de diverse zend- en ontvangstations en de belangrijkste personen die bij deze ontwikkeling betrokken waren. Ook een aantal publicaties in het Tijdschrift van het NERG werd genoemd.

Op pakkende wijze wist Dirk van Delft, directeur van Museum Boerhave in Leiden, het thema techniek & communicatie zichtbaar te maken door de relatie te leggen met vele wetenwaardigheden en beroemde wetenschappers, die in het Museum Boerhave te Leiden te vinden zijn. Ook ging lichtte hij een tipje van de sluier op van het vernieuwde museum dat op 17 april 2017 voor het publiek open gaat. Een impressie van de samenvatting van het NERG symposium is op youtube gezet.

De afsluiting van het NERG is vast gelegd op Video (op YouTube).

Omschrijving

Als afsluiting van het NERG en de overgang naar het KIVI, afdeling Telecommunicatie wordt een symposium gehouden op woensdag 20 april 2016 in het Museum voor Communicatie in Den Haag, waarvoor wij u hartelijk uitnodigen.

Let op:
KIVI-leden dienen bij aanmelden eerst ingelogd te zijn. Dan verschijnt het correcte inschrijfformulier.
NERG-leden en introducees kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier hieronder.

Hoewel het Museum voor Communicatie op dit moment gesloten is voor bezoekers, geldt een uitzondering voor deze activiteit!

Spreker(s)

Wim van Etten was hoogleraar in de telecommunicatie aan de Universiteit Twente en ruim zes jaar voorzitter van het NERG. Hij studeerde elektrotechniek en promoveerde bij de Faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan, waaronder een groot aantal op gebied van optische communicatie.

Huib Ekkelenkamp studeerde elektrotechniek en telecommunicatie aan de Technische Universiteit Delft en was werkzaam bij TNO, PTT-KPN en Atos op het gebied van radiocommunicatie, netwerkplanning en IT systemen voor telecom operators, waarvan een groot aantal jaren in Indonesië en Oost-Europa.

Eric Berkers is historicus en werkzaam bij de Stichting Historie der Techniek (SHT). In opdracht van het NERG heeft hij ter gelegenheid van de opheffing de beknopte geschiedenis van het genootschap geschreven.

Dirk van Delft is directeur van Museum Boerhaave en bijzonder hoogleraar Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde natuurkunde in Leiden en promoveerde op een biografie van koude-pionier Heike Kamerlingh Onnes.

Locatie

Museum voor Communicatie in de Van Royen zaal

Zeestraat 80-82, 2518 AD Den Haag

Organisator

Telecommunicatie

Naam en contactgegevens voor informatie

ir. W.J. van der Kamp via onderstaand e-mailadres

w.vdkamp@kadatec.eu