Ontwikkeling in de Gezondheidszorg

Na de hartelijke ontvangst door Rietta, werd het programma gestart door de voorzitter van de URSI met het uiteenzetten van het doel van deze bijeenkomst en de introductie van de sprekers van Erasmusmc, LUMC en TUe/Imec.

Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de radiotechnische innovatie met toepassingen in de gezondheidszorg, die de kwaliteit van het leven bij het ouder worden op peil kunnen houden en anderzijds om de kosten van de gezondheidszorg beheersbaar houden of te doen verminderen om daarmee de zorg betaalbaar te houden.

Alle sprekers gaven aan, dat met hun onderzoeken en hun bevindingen op basis van de onderzoekresultaten, dit in de toekomst zeker mogelijk zal zijn. Nu al is veel voortgang geboekt met diverse baanbrekende innovaties, welke op kleine schaal worden toegepast of in een acceptatie trajecten zijn opgenomen.

Maarten Paulidus (Erasmusmc/kankerinstituut) gaf aan dat een betere monitoring van lichaamdelen mogelijk is en met niet schadelijke radiostraling (500 MHz - 1GHz) van gerichte elektromagnetische velden in de MRI de kwaadaardige kankercellen effectief kunnen worden verhit (hyperthermia), zonder dat het gezonde omringende weefsel / cellen worden aangetast en daarbij de kans op herstel van de cellen is mogelijk.

De apparatuur hiervoor is na een proefopstelling doorontwikkeld en gefabriceerd door het bedrijf Sensius ("brings sense in thermal therapy").

Hoe deze EM velden worden opgebouwd heeft Rob Remis (TU-Delft) ons laten zien met de uitwerking van "Dielectric Shimming" en "Electrical Properties Tomography" met de theorie en berekeningswijze.

Guido Dolmans (Holst/TUe) liet met de presentatie van de innovaties bij IMEC de doorkijk zien naar de mogelijkheden en toepassingen van draadloze communciatie in de gezondheidszorg, waarbij data analyses op afstand en apps als effectieve hulpmiddelen worden in gezet in ons dagelijks leven.

Naast de gezondheids-apps, die we zelf al gebruiken, zal de begeleiding door medici door monitoriing van patienten op afstand effectiefer worden, waarbij eerder en betere data wordt gegenereerd om diagnoses te stellen en de specialisten op afstand het herstel proces bij de patienten beter kunnen volgen en tijdiger kunnen bijsturen en de patiënten informeren. Een recente ontwikkelng hebben de Researchers van het Eindhovense Holst Centre bereikt met een prototype van een slim shirt, dat is uitgerust met de door Imec ontwikkelde ECG-monitoring. Verder meet het de ademhalingsfrequentie en de diepte van de ademhaling. is en bekijk de onderstaande video "For personal health assistance". Imec rapporteert forse groei 02 mei 2017

.

Of lees het artikel van het Eindhovense Holst Centre: "Slim shirt meet vitale lichaamsfuncties" d.d. 4 april 2017

Dit zal zeker bijdragen in het veilig sporten, langer thuis kunnen blijven wonen en bijdragen aan de kwaliteit van leven bij het ouder worden.

Wegens ziekte van Jan Eijkel houden we de lezing van de TU Twente nog te goed voor een volgende bijeenkomst over "Ontwikkeling in de Gezondheidszorg 2.0.

Zie ook het nieuwsbericht Bits&Chips Chirurg vindt tumor makkelijker terug met magnetisch baken 04-05-2017

De links naar de beschikbaar gestelde presentaties, staan hier onder:

Omschrijving

De International Union of Radio Science (URSI) en de Afdeling voor Telecommunicatie van het KIVI nodigen u uit voor de thema-avond “Ontwikkelingen in de Gezondheidszorg”.

De veroudering van de samenleving legt druk op de kosten in de gezondheidszorg. Een groeiende groep ouderen zoekt tegelijkertijd naar manieren van zorg die de kwaliteit van het leven behouden. Gezondheidsdiensten vergaren metingen via draadloze communicatie waardoor data met regelmaat kunnen worden uitgewisseld met dokter en ziekenhuis en gelijk beschikbaar zijn voor de patiënt. Door deze ontwikkeling ontstaat de mogelijkheid om de algehele gezondheid beter te monitoren met accurate resultaten maar ook met oog voor de menselijke zorg.
De evolutie van toepassingen gaat de komende jaren door, welke worden aangestuurd door nieuwe technologische ontwikkelingen.

Op deze avond gaan Gerard van Rhoon en Maarten Paulides (Erasmus, Rotterdam) in op de ontwikkelingen rond hyperthermie (hitte) behandeling bij tumoren in hoofd en nek. Rob Remis licht rondom deze behandeling het gebruik en de ontwikkelingen toe van Radio en MRI. De derde lezing zal gegeven worden door Jan Eijkel. Deze bespreekt de ontwikkeling van Lab-on-a-Chip, de miniaturisering in het vergaren, analyseren en meetbaar maken van gegevens van en over het menselijk lichaam.
De avond wordt afgesloten met de ontwikkelingen rond de diverse functionele componenten, (sensor/power design, wireless communication) bij gebruik voor body area networks.

Spreker(s)

Prof. Maarten Paulides (Erasmus, Rotterdam) studied electrical engineering at Eindhoven University, and obtained his PhD in medical electromagnetics at Erasmus University in 2007 (cum laude, the highest honor in NL) on the development and clinical implementation of an RF hyperthermia applicator to treat cancers of the head and neck. Hyperthermia, heating tissue to 40-44 C has a demonstrated potential as effective, economic, non-toxic and non-invasive sensitizer of radiotherapy and chemotherapy.

Dr. Rob Remis (TUDelft) is research focuses on acoustic and electromagnetic wave field modeling, imaging, and inversion with applications in geophysics, optics, and biomedical imaging.

Jan Eijkel (Universiteit Twente)
The focus of his research is on the investigation of physicochemical phenomena in micro- and nanofluidic systems, and their practical applications e.g. in Point of Care systems. These investigations include capillary phenomena such as filling and drying, osmosis, o/w two-phase flow, transport and separation of ions and DNA and fluidic energy generation.

Prof. Dr. ir. Guido Dolmans (Holst / TU Eindhoven) Hoogleraar Faculteit Electrical Engineering

Locatie

Aristo Utrecht

Brennerbaan 150 3524 BN Utrecht

Organisator

Telecommunicatie

Union of Radio Science Institute (URSI)

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij ing R. Julémont-Gerssen

julemont@home.nl

Hyundai's H-LEX Exoskeleton: Enhancing the Manufac

Ultra-thin e-skin could lead to advances in medici

MediGlove ist ein Project von Thomas Kores und Phi

Paper-thin e-skin responds to touch, holds promise

De uiterste inschrijfdatum is 28-01-2017