Lustrumbijeenkomst van de Afdeling Transportkunde en Logistiek.

Tezamen met het Dispuut Transportkunde, de leden van de Alumnivereniging Transportkunde Pandora en de leden van het KIVI-afdeling Transportkunde enLogistiek zal na de zomer op woensdag 11 september a.s. een groots evenement gehouden worden bij de Kromhout Kazerne te Utrecht.
We vieren dan het 9de lustrum van onze KIVI-afdeling en we vieren tevens de tweejaarlijkse re√ľnie van de Alumnivereniging. Als thema voor dit evenement richten we dan gezamenlijk de blik op het verleden, het heden en de toekomst van ons dynamische vakgebied.

Wij moeten u verzoeken om bij aanmelding uw geboortedatum en -plaats en nummer van ID-kaart, paspoort of rijbewijs, waarmee u zich dient te legitimeren op de dag van de bijeenkomst, aan ons door te geven.
N.B. Defensie hanteert deze eisen voor het bezoeken van de locatie. Zij die de ID-gegevens niet wensen te geven, kunnen helaas niet deelnemen. Alle gegevens worden na de activiteit verwijderd.

Sprekers
Hugo Roos (Prof. Em.):Logistiek in het verleden
Job Sonke: Logistiek in het heden
Bart van Riessen (ECT): Logistiek in de toekomst
Kol. Ronald Rietbergen (namens Defensie Commando Logistiek)
Wouter van den Bos (namens vakgroep Multi-Machine Engineering (voorheen TEL)

Programma (download hier als pdf)