Wat betekent de schaalvergroting van Amsterdam voor het openbaar vervoer in en om de Metropoolregio?

De Metropoolregio Amsterdam staat voor een grote groei van inwoners en bedrijvigheid. Dit wordt veroorzaakt door de grote attractiviteit voor bewoners en het goede vestigingsklimaat voor bedrijven. Wat betekent deze schaalvergroting voor het openbaar vervoer in en om Amsterdam? Het huidige OV-systeem lijkt hiervoor nauwelijks ingericht. Deze ontwerpopgave is onderwerp van dit KIVI-congres.

Gespreksleider
Prof. Eric van Berkum, voorzitter KIVI-afdeling Verkeer en Vervoer


PROGRAMMA

Blok 1: Schaalvergroting Metropoolregio Amsterdam

10:00    Opening door de voorzitter, Prof. Eric van Berkum

10:15    Openingsspreker
Ontwikkeling Amsterdam tot Metropool van 1 à 2 miljoen inwoners
Prof. Maurits de Hoog (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam)
Amsterdam heeft de potentie om fors te groeien. Wees daar niet bang voor, maar ga juist de uitdaging aan door goede plannen te maken.

11:00    Feiten en cijfers
De mobiliteit in en om Amsterdam en de rolverdeling tussen de modaliteiten
Gert van den Heuvel (bestuur KIVI-afdeling Verkeer en Vervoer)

11.30    Ontwikkeling OV-netwerken in soortgelijke steden
Hoe ontwikkelen de OV-netwerken zich in buitenlandse steden die vergelijkbaar zijn met Amsterdam
Henk Jan Jansen Manenschijn (bestuur KIVI-afdeling Verkeer en Vervoer)

12:00    Wat voor OV-systemen horen bij deze schaalvergroting?
Erik Koopmans (Siemens)

12:45    Lunch


Blok 2: Inspirerende voorbeelden

13:45    Voorbeelden uit het buitenland: Luxemburg en Basel
Alain Groff (Kanton Basel Stadt)

14:30    Treinbediening van en naar Amsterdam
Plannen 2030 (besluit CS/Zuid; OV Toekomstbeeld 2030) en schetsen 2040 (OV Toekomstbeeld 2040)
Johan Doornenbal (ProRail)
        
15:15    Schaalsprong OV Den Haag
Bastiaan ter Horst (LightRailManagement BV / Gemeente Den Haag)    
Kernboodschap: Hoe maak je de tram geschikt voor de schaalsprong én betaalbaar?

16:00    Koffie- en snackpauze


Blok 3: Conclusies en aanbevelingen

16:15    Aftrap
Prof. Eric van Berkum

16:30    Gesprek over toekomst van het railvervoer Metropoolregio Amsterdam
in groepen uiteen o.l.v. bestuurslid
Welke conclusies trekken we uit de lezingen? Welke aanbevelingen hebben we als professionals voor de ontwikkeling van het railvervoer in de regio Amsterdam?

17:15    Plenaire terugkoppeling
Korte terugkoppeling van de gesprekken door bestuursleden

17:35    Afsluiting
Prof. Eric van Berkum

17:45    Borrel