Op weg naar een toekomst met zero emission voertuigen, gevoed door niet fossiele energie, in combinatie met duurzaam ingerichte steden. Wat betekent dat allemaal bij elkaar voor onze netwerken en stedelijke ontwikkeling? De afdeling Verkeer en Vervoer beschouwt dit als een grote transitieopgave, die zowel op het voertuig, de energievoorziening als de vervoerplanning ingrijpt. Kan het energienetwerk met laadpunten en niet fossiele energie de vraag aan? Wat vraagt de energietransitie aan onze reiswijze, ons verkeer- en vervoerpatroon en zelfs onze stedenbouw? Naast het perspectief van elektrisch rijden, kijken we tijdens het seminar ook naar andere schone energievormen zoals auto’s op zonenergie.

In het seminar gaan we met drie sprekers vanuit de drie verschillende aangrijpingspunten voertuig, energie en ruimte het gesprek aan over deze uitdagingen:

  • Vanuit het voertuig, met Rolf de Loijer van LightYear, waar we vooraf ook welkom zijn voor een bezoek aan het bedrijf.
  • Vanuit het perspectief van de energienetwerken, met Erik Schepens van Alliander - ELaad
  • Vanuit het perspectief van de stedenbouw en verkeer, met Pieter Litjens van CROW

16:00

Programma: 

Ontvangst Automotive Campus Helmond, met een bezoek aan het bedrijf Lightyear, demo van de Lightyear One ‘the world’s first production-ready solar car’ en een korte kennismaking met de RWS-verkeerscentrale tijdens het opkomende spitsuur.

17:30

Grab a Bite & Take a Seat (binnenkomen voor de laatkomers)

18:00

Bijdrage voertuig (Lightyear)

18:30

Bijdrage energienetwerk (Alliander – Elaad)

19:00

Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling (CROW)

19:30

Plenair debat onder leiding van Erik Verroen (KIVI en Rijkswaterstaat)

20:00

Coffee – nog even netwerken – en Good Bye

Toelichting onderwerpen en sprekers:

De spreker van LightYear licht toe hoe zij naar de ontwikkeling van zero emission auto’s kijken en welke ontwikkelstappen zij daarin zien.  Zij tonen de LightYear One, the world’s first production-ready solar car’, en vertellen hun visie op de positie van auto’s op zonenergie in het transport- en verkeersysteem van de toekomst.

De spreker van Alliander – E Laad gaat in op de benodigde energievoorzieningen voor het laden van  elektrische auto’s en de uitdagingen die dit oplevert voor de opwekking en distributie van energie.

De spreker van CROW bespreekt de impact van zero emission auto’s op stedelijke ontwikkeling en de toekomstige mobiliteit in stedelijke gebieden. En welke specifieke rol en aandacht ’zonneauto’s hierbij vragen’. 

Maximaal 100 deelnemers.