Door: Saskia Monsma.

Tijdens het eerste symposium van het International Journal of Driving Science (IJDS), het open access tijdschrift van de HAN, gaven ingenieurs, gedragswetenschappers, verkeerskundigen en beleidsmakers hun visie op de toekomst van de intelligente auto: worden we allemaal passagiers of houden we het heft (stuur) zelf in handen? Dit gaf veel discussie, waar ruim baan aan werd gegeven in het veelzijdige en interactieve programma.

Met meer dan 35 bijdragen uit verschillende landen verdeeld over twee dagen, was het een vol programma met als thema’s: ‘Driver Vehicle Interaction’, ‘Driver Vehicle Adaptation’ en ‘Accident Avoidance’. Naast presentaties waren er workshops en interactieve sessies, wat de veelzijdigheid van het onderwerp en de verschillende invalshoeken goed tot zijn recht deden komen. Het werd gehouden in de Philharmonie, gelegen in het centrum van Haarlem, waardoor de kennisuitwisseling voortgezet kon worden na het programma op het zonnige terras op het marktplein.  Tijdens het diner zijn verschillende samenwerkingsmogelijkheden voor projecten verkend en zijn vervolgens concrete afspraken gemaakt, waardoor ook hier het aangename met het nuttige verenigd werd.

Geïnteresseerd in meer over de inhoud? De presentaties van de deelnemers en de foto’s staan op de website van het symposium. Daarnaast heeft Science Guide over ons symposium twee artikelen gepubliceerd: ‘Een volledig autonome auto? Niet voor 2075’ en ‘Automatisering creëert ook nieuwe problemen’.

Het symposium was de informele kick-off van het door de HAN opgezette International Journal of Driving Science, een open access online tijdschrift, niet alleen gratis voor lezers, maar ook voor auteurs.  We hebben veel toezeggingen gekregen voor het indienen van een artikel voor ons tijdschrift wat goed bijdraagt tot ons uiteindelijke doel: interessant onderzoek toegankelijk maken voor iedereen!