Verslag Algemene Ledenvergadering KIVI Werktuigbouwkunde

Datum:             29 september 2021
Locatie:           Down Under te Nieuwegein + digitale livestream

Verloop van de ALV
Op moment van de ALV zijn maatregelen omtrent COVID-19 recent versoepeld. Afstandhouden is niet meer verplicht en fysieke bijeenkomsten worden weer toegestaan in de horeca onder voorwaarde dat men een zgn. corona pas kan overleggen. De bijeenkomst wordt fysiek op een in Nederland centrale locatie gehouden (Nieuwegein). Daarnaast heeft het bestuur zorg gedragen voor de mogelijkheid tot het digitaal deelnemen aan de ALV door middel van een livestream (MS Teams). Ook via de livestream kan deelgenomen worden aan de stemming, mits deelnemer lid is van afdeling Werktuigbouwkunde. Het voltallige (interim) bestuur is in Nieuwegein aanwezig. We missen enkele bestuursleden die afgestreden zijn, maar waarbij het aftreden nog niet geformaliseerd is (d.m.v. ALV).

Inloop
Tussen 19:30-20:00u vindt inloop plaats. Ook digitaal is binnen deze periode “in te loggen”. Door aanwezigheid van meerdere laptops krijgt men thuis videobeeld binnen van zowel de ruimte (overzicht) als alle huidige (interim) bestuursleden. Aanwezigheid van aanwezigen en ook deelnemers digitaal wordt geregistreerd.

Opening
Slide 1: Alle aanwezigen en deelnemers worden door voorzitter van harte welkom geheten.
Slide 2: Introductie. KIVI afdeling Werktuigbouw in een duurzame transitie
Slide 3: Agenda
Slide 4: Opening

Financiën
Slide 5 t/m 8: Penningsmeester licht a.d.h.v. enkele slides de financiële stand van zaken toe. Vermogen is relatief hoog, uitgaven zeer beperkt. Voorlopig geen zicht op wijzigende omstandigheden. Er zijn geen vragen/opmerkingen, het financieel overzicht wordt goedgekeurd.

Terug- en vooruitblikken
Slide 9: voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar en geeft licht ideeën toe voor het komende jaar. Afgelopen corona-periode kostte met al zijn beperkingen veel energie.

Slide 10: vertrekkende en ook nieuwe leden worden benoemd. Aanwezig vertrekkende leden ontvangen een presentje als dank voor hun inspanningen. Nieuwe bestuursleden worden formeel aangesteld. Twee van de nieuwe leden komen voort uit de fusie van afdelingen Werktuigbouwkunde en Werktuigbouwkunde-Zuid.

Stemming bestuur & bestuursfuncties
Slide 11: toelichting handelswijze stemmingen. Enkel leden van afdeling Werktuigbouwkunde zijn stemgerechtigd en hier is op gecontroleerd.

Slide 12: stemming bestuur. Na een korte introductie van de voorgestelde bestuursleden keuren deelnemende leden keuren aanstelling van het voorgestelde bestuur goed;

Slide 13: stemming voorzitter. Na een korte motivatie van beide kandidaten verkiezen deelnemende leden Rob van Kempen als nieuwe voorzitter. Rob neemt daarmee vanaf de eerstvolgende dag het stokje van Anton Lefeber over.

Slide 14: voorzitter stelt voor om de rol van penningmeester en secretaris op een later binnen het bestuur te verdelen. Mede gezien de wisseling van voorzitter.

Tot slot
Slide 15 t/m 17: nieuw aangesteld bestuurslid Wilbert Streefland licht een tipje van de sluiter omtrent één van de nieuwe thema’s voor het komende jaar: OEE.

Slide 18: rondvraag. Er zijn geen vragen in de zaal en ook niet in de livestream/chat.

Slide 19: voorzitter besluit de ALV en nodigt aanwezigen uit voor een afsluitende netwerkborrel.

___