Schematische voorstelling vlamboog
EMV/EMC
12 januari 2022
11:45 uur - 13:20 uur

Terugkijken: De boog kan niet altijd gespannen zijn, maar is een vlamboog wel beheersbaar?

Hoe beheers je vlamboog gevaar? Vlamboog gevaar wordt vaak onderschat. Bij werken aan elektrische installaties denken we meestal aan risico’s van een elektrische schok. Het zijn echter de gevolgen van vlambogen die doorgaans grote impact hebben, uiteenlopend van schade aan materieel en installaties tot ernstig persoonlijk letsel.

EL Noord-Holland
Efficiënt Aandrijven Event 13-10-2021
Energie-efficiency
13 oktober 2021
09:00 uur - 17:00 uur

Efficiënt Aandrijven Event 2021

Op 13 oktober a.s. vindt de tweede editie van het Efficiënt Aandrijven Event plaats in het 1931 Congrescentrum te 's-Hertogenbosch. De focus van het event ligt op energiebesparende oplossingen in de gehele aandrijfketen. KIVI leden kunnen zich tegen gereduceerd tarief aanmelden. Het energieverbruik moet omlaag! De samenleving vraagt het, de overheid eist het en van de industrie zal steeds vaker worden verlangd dat zij daadwerkelijk rekenschap aflegt over de acties die zijn ondernomen.

EL Noord-Brabant
Security
Cybersecurity
8 september 2021
19:30 uur - 21:30 uur

Terugblik op Trends in Cybersecurity

Het doel van dit KIVI-Webinar is inzicht te geven in de trends in cybersecurity en in te gaan op de dagelijkse praktijk in cybersecurity. Het gebruik van Cyber Threat Intelligence (CTI) biedt een groot aantal voordelen. In deze presentatie gingen Paul Treffers en Matthijs van der Wel in op wat CTI is, wat de voordelen van het gebruik zijn en hoe je tot een goede CTI komt. Jeroen Gaiser laat zien hoe cybrsecurity bij RWS wordt benaderd. En Ab Bresser geeft aan hoe partijen in dit prooces worden ondersteund. De presentaties bevatten concrete voorbeelden en verhalen uit de praktijk.

TC Zuid-Holland
Mobility
18 augustus 2021
12:00 uur - 13:00 uur

E-Lunch sessie Nederlandse trucks op waterstof!

Op deze E-lunch sessie 18-08-2021 van 12:00 uur tot 13:00 uur heeft de heer Carl Holthausen, van Hyzon Motors / Holthausen enthousiast gesproken over "Nederlandse Trucks op Waterstof!" Oorspronkelijk was begonnen met het ombouwen van diesel aangedreven vrachtauto’s naar vrachtauto’s die rijden op waterstof, waarmee tevens elektriciteit gemaakt wordt.

EL Groningen