Op 8 februari vrijdag avond hebben EYE en YKE samen besloten tot een GO. Hiermee gaat na een lange periode van grondige voorbereiding de conferentie in Eindhoven door! Hoewel extra sponsor toezeggingen nog welkom zijn, is de belangstelling vanuit deelnemers erg groot, de conferentie is zelfs al bijna uitverkocht!

Een bijzondere prestatie op een bijzonder moment
Hoewel de toegezegde sponsoring (nog) erg bescheiden is en er nog veel in de pijplijn zit, is de belangstelling vanuit de deelnemers wel erg groot, de conferentie (110 kaarten) is momenteel zelfs al bijna uitverkocht! Deze combinatie van factoren heeft er voor gezorgt dat er bij EYE voldoende vertrouwen is voor definitief groen licht. Een bijzondere stap in de geschiedenis van EYE, omdat nu voor het eerst EYE de formele organisator is van de (half)jaarlijkse conferentie sinds haar oprichting 25 jaar geleden door KIVI en KVIV. Dus meteen ook een jubileum editie! Afgelopen jaren heeft EYE gewerkt aan verzelfstandiging middels registratie als onafhankelijke organisatie in Estland en daaruit voortvloeiende mogelijkheid om een eigen bankrekening te voeren. Hiermee onstaat de mogelijkheid om financiele buffers op te bouwen en betere randvoorwaarden te scheppen voor verdere groei en ontwikkeling van de EYE organisatie die als ambitie heeft om de stem van jonge ingenieurs in europa te zijn.

Verbondenheid en trots
YKE is trots om op dit beslissende moment een wezenlijke bijdrage te leveren. Er is hard gewerkt aan een slim en uitgebreid conferentie plan door YKE om alle risicos zo klein mogelijk te maken voor EYE. Vooral omdat EYE begint met een lege bankrekening en er geen buffers zijn. Dit is gelukt door een go/nogo beslissing in te plannen, en te eisen dat er op dat moment al voldoende kaartverkoop en sponsorwerving heeft plaatsgevonden. Ook is er zeer scherp gekeken naar de kosten en is uitgebreid de impact van variaties onderzocht met betrekking tot bijv. inschrijvingen en sponsorgeld. Zelfs het scenario dat er helemaal geen sponsoren gevonden worden of in gebreken blijven is in rekenschap genomen. Ook is er veel aandacht geweest voor onverwachte kosten die mogelijk kunnen ontstaan door misverstanden met leveranciers of tekortschietende coordinatie vanuit de organisatie. Daarover is uitgebreid gesproken en zijn vooraf al speficieke afspraken gemaakt met bijvoorbeeld het hotel en de zaterdag locatie (de grootste kosten posten).

Diversiteit
Een fantastisch Young KIVI project waar YKE leden uit Groningen, Rotterdam, Venlo, Eindhoven en Utrecht aan werken en Young Engineers vanuit heel europa (Zwitserland, Zweden, Duitsland en Noorwegen) uit het EYE netwerk. Zelfs de gebruikelijke extreem scheve man/vrouw verhouding is wat verbeterd. Een mooi voorbeeld van hoe onderlinge verbondenheid gecreerd kan worden onder young professionals en er tegelijkertijd zichtbaarheid ontstaat voor Young KIVI binnen en buiten de vereniging.

Persoonlijke ontwikkeling
De YKE leden die in dit project participeren hebben al veel geleerd, en daarmee hun carriere positief beinvloed, sommige werkgevers doen zelfs mee in de organisatie van het event. We zien dat YKE-ers hun eigen ideen kwijt kunnen in het project en op hun eigen manier organisaties en personen uit hun eigen industrie kunnen betrekken om de conferentie een inhoud te geven die past bij de belevingswereld van jongeren.

Strategie
Het huidige YKE bestuur is niet zomaar aan dit project begonnen ruim een jaar geleden (januari 2018). De conferentie in Eindhoven is een belangrijk strategisch evenement op de YKE roadmap. Het doel is om hiermee een jaarlijkse YP conferentie te ontketenen om de actieve YKE-ers bij elkaar te krijgen en continue verbondenheid te bereiken, daar waar nu sprake is van een sterke versnippering en/of isolatie. Een verbonden warme YKE kern met een vergegenwoordigende functie is broodnodig binnen de ingenieursvereniging wil ze haar bestaansrecht als beroepsverengiging voor de toekomst behouden.