Net afgestudeerde ingenieurs die de arbeidsmarkt betreden, merken soms dat hun competenties en interesses niet overeenstemmen met de verwachtingen van potentiële werkgevers. Er gaapt een kloof tussen wat het onderwijs biedt en wat er in de praktijk nodig is, en KIVI helpt die kloof te overbruggen.

PREFER (Professional Roles and Employability of Future EngineeRs) is een project geweest van een consortium van wetenschappelijke instellingen, bedrijven en ingenieursorganisaties in België, Ierland en Nederland, en het is gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie. Het doel is om techniekstudenten en net afgestudeerde ingenieurs te helpen hun sterke en zwakke kanten te vinden, en hun de mogelijkheid te bieden om te verkennen welke diverse ingenieursrollen ze op de arbeidsmarkt tegen kunnen komen, zodat ze na hun afstuderen beter inzetbaar zijn.

Wil je meer weten? Voor slechts 20 euro per jaar kun je als student lid worden van KIVI en krijg je ook de digitale versie van ‘De ingenieur’ en kun je gebruik maken van de KIVI coaches. Voor young professionals is het tarief 40 euro per jaar. Scan de QR code en doe mee!

Mocht je eerst nog vragen hebben neem dan contact op met Elfride Dijkstra: celina.vandenbank@kivi.nl

Klik hier voor de presentatie