KIVI en hoger techniek onderwijs

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), is de beroepsvereniging van wo en hbo ingenieurs in Nederland en ondersteunt ingenieurs in hun loopbaanontwikkeling. KIVI heeft onder meer 40 actieve vakafdelingen met ruim 400 bijeenkomsten per jaar. KIVI biedt loopbaanondersteuning voor ingenieurs, een maatschappelijk platform en is uitgever van het technologietijdschrift De Ingenieur.

De doelstelling van het hoger techniek onderwijs is om de studenten optimaal voor te bereiden op het beroep van ingenieur door kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen maar ook door hen in contact te brengen met de beroepsgroep en inzicht te geven in carrièremogelijkheden.

 • KIVI is partner in het EU-project PREFER over de aansluiting tussen het hoger techniek onderwijs en het bedrijfsleven
 • KIVI beschikt over een ruim internationaal netwerk.
 • KIVI heeft het rapport HTNO roadmap 2025 verzorgd, voert het 4TU overleg en verzorgt accreditaties.

Collectief lidmaatschap: KIVI en hoger techniek onderwijs

Steeds meer techniekfaculteiten bieden hun studenten en docenten een KIVI-lidmaatschap aan. Het gaat om een collectief lidmaatschap.

KIVI voor studenten:

 • Gebruik van de Online Professional Development (OPD) tool voor professionele ontwikkeling en opbouw van het portfolio tijdens de studie. Dit helpt studenten tijdens de studie, bij stagevoorbereiding en afstuderen;
 • Toegang tot 400 KIVI-bijeenkomsten per jaar;
 • Gebruik maken van het KIVI-netwerk;
 • Toegang tot de ‘international community’ via de KIVI afdeling International Engineers;
 • Toegang tot de KIVI-ingenieurscoaches voor 1 op 1 loopbaanbegeleiding;        
 • Digitale versie van het magazine De Ingenieur.

Dit vergroot de aansluiting bij de beroepspraktijk en carrièrekansen van studenten.

KIVI voor docenten en management hoger techniek onderwijs:

 • Gebruik van de Online Professional Development (OPD) tool en het KIVI-netwerk helpt bij Studieloopbaanbegeleiding
 • Onderwijsmateriaal vanuit De Ingenieur en Onderwijsactiviteiten zoals bedrijfsbezoeken
 • Structurele invulling van aansluiting bij de beroepspraktijk voor accreditatie
 • Mooie invulling van kwaliteit van het onderwijs voor accreditatie
 • KIVI kan vacatures voor docenten plaatsen
 • KIVI kan een oproep doen voor gastdocenten, externe gecommitteerden, leden van beroepsopleidingscommissies etc.
 • Invulling van professionalisering budget (in tijd en geld) voor docenten

KIVI verzorgt presentaties voor docenten, SLB-ers en studenten over het gebruik van het KIVI-netwerk en de OPD-tool. De eerste resultaten van het collectieve lidmaatschap in het hoger onderwijs zijn heel positief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper van Alten via Jasper.vanAlten@kivi.nl of per telefoon: 070 – 3919 810.

De Online Professional Development (OPD) tool

De OPD-tool biedt houvast

Wim Helleman, opleidingsmanager werktuigbouwkunde aan De Haagse Hogeschool: "Naast het vakonderwijs geven we veel aandacht aan professionalisering van onze studenten. Het betekent dat studenten ook bezig moeten zijn met hun competentieontwikkeling. De tool van KIVI biedt daarvoor houvast. Ze kunnen ermee zien wat hun sterke en zwakke punten zijn, hem gebruiken bij de keuze van hun stage of afstuderen, en begeleiders weten zo beter wat extra aandacht nodig heeft." 

Maarten Stroeks, student aan de TU Delft: "Studenten zijn meestal niet bewust bezig met hun professionele ontwikkeling, maar ik vind dat wel belangrijk, ook voor later na mijn studie." Stroeks studeert Technische Natuurkunde aan de TU Delft en maakt deel uit van het Honoursprogramma, speciaal voor studenten die bovengemiddeld presteren. Voor zijn bachelor gaat hij nu aan de slag bij QuTech, het onderzoekscentrum op het gebied van quantumcomputers en -internet.