Ingenieursrechtshulp

Als ingenieur kun je tijdens je loopbaan te maken krijgen met arbeids- en beroepsgerelateerde vragen of juridische problemen. Een arbeidsgeschil met een werkgever, een eis tot schadevergoeding na een ongeval of andere juridische kwesties vragen vaak veel van jouw kostbare tijd. Professionele begeleiding kan je helpen om tijd én geld te besparen. Het verhoogt ook de kans om het pleit in jouw voordeel te beslechten. Samen met advocatenkantoor Delissen Martens Advocaten biedt het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) de ingenieursrechtshulp aan. Als KIVI-lid kun je via Ingenieursrechtshulp juridisch advies krijgen. Het eerste oriënterend advies (ca. een half uur) is gratis, daarna geldt een gereduceerd tarief. Zo kan een check van een arbeidsovereenkomst over het algemeen binnen een half uur plaatsvinden. De ervaring leert dat de meeste vragen in een eerste telefoongesprek beantwoord kunnen worden.

Delissen Martens Advocaten geeft advies op het gebied van:

 • Arbeidsovereenkomst (vormen, beëindiging, proeftijd)
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden (opleidingen, vakantiedagen, bijzondere verlofvormen, lease-auto)
 • Functioneren & beoordeling
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst (wijze van ontslag, vergoeding)
 • Werken in het buitenland (werkvergunning, verzekering, geschil)
 • Intellectueel eigendom (auteursrecht, merkenrecht, octrooien)
 • Algemene voorwaarden
 • Aansprakelijkheid van de ingenieur
 • RVOI en DNR

Voor KIVI-leden geldt na het gratis oriënterend gesprek een gereduceerd tarief.
Als je na het gratis advies prijs stelt op verdere juridische bijstand, geldt voor de aanvullende uren een gereduceerd uurtarief. Deze uurtarieven worden jaarlijks in overleg tussen KIVI en Delissen Martens vastgesteld en zijn voor 2018:

 • € 150,- voor een junior advocaat
 • € 175,- voor een senior advocaat
 • € 200,- voor een specialist advocaat

De tarieven zijn exclusief 6% kantoorkosten en exclusief BTW.

Contactgegevens ingenieursrechtshulp
Delissen Martens Advocaten
Postbus 18598
2502 EN  Den Haag
088-0105151 (ma t/m vr 9.00-18.00 uur)
ingenieursrechtshulp@delissenmartens.nl

Houd bij het bellen het volgende gereed:

 • jouw KIVI-lidmaatschapnummer
 • documenten die betrekking hebben op de zaak
 • voorbereide vragen over jouw situatie.

Op de meeste vragen krijg je direct antwoord. Sommige vragen moeten verder worden uitgezocht.

Over Delissen Martens
Delissen Martens - Advocaten Belastingadviseurs & Mediation
www.delissenmartens.nl

Advocatenkantoor Delissen Martens verzorgt de ingenieursrechtshulp voor KIVI. Dit kantoor, gevestigd in Den Haag, is onder meer gespecialiseerd in arbeidsrecht en verhaalszaken (onrechtmatige daad/ wanprestatie).