De doelstelling van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is ingenieurs te ondersteunen in hun gehele carrière en om het belang van de ingenieurswetenschappen en de mensen die hierin werkzaam zijn zichtbaar te maken voor de maatschappij. Tevens stimuleert KIVI jongeren om te gaan studeren en werken in de techniek. Om deze doelstellingen te ondersteunen reiken wij diverse onderscheidingen uit. Daarnaast faciliteren we diverse mogelijkheden voor onze leden om hun loopbaan te verrijken en hun expertise verder in te zetten.

Prijzen en Onderscheidingen

Door ingenieurs en hun bijdragen aan de maatschappij een podium te bieden, zet KIVI ingenieurswetenschappen op de kaart. KIVI doet dit onder andere door een aantal prijzen en onderscheidingen uit te reiken.

Prins Friso Ingenieursprijs KIVI Academic Society Award Alle onderscheidingen

Expertise Inzetten

KIVI faciliteert bij vragen naar specialisten om zitting te nemen in diverse gremia, zoals een arbitragecommissie bij vaak internationale geschillen, een beoordelingscommissie voor opleidingen in het hoger of post-master onderwijs, of een werkveldcommissie voor onderwijs of bedrijfsleven. Of voor een expert in een Raad van Toezicht of een Commissaris. Hiervoor is geen juridische kennis vereist, maar juist vakkennis op een specifiek terrein. Het zijn boeiende manieren om je loopbaan te verrijken, je expertise in te zetten, nieuwe kennis op te doen, je carrière een boost te geven en je netwerk te vergroten.

Wil je ook hiervoor benaderd worden? Stuur dan een cv met een korte motivatie naar barbara.gemen@kivi.nl

Inspirerende Ingenieurs

Op zondag 2 oktober 2016, tijdens het Weekend van de Wetenschap, organiseerde KIVI de bijzondere meet-up ‘Inspirerende Ingenieurs’. Gedurende de dag vonden er in het KIVI-gebouw in Den Haag interviews plaats met ingenieurs die bezig zijn met bijzondere en aansprekende projecten.

Meer over Inspirerende Ingenieurs.