Circulaire Economie

KIVI-jaarthema 2017

KIVI-jaarthema 2017 & 2018: Circulaire Economie

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) stelt voor 2017 en 2018 ‘Circulaire Economie’ als technisch maatschappelijk thema centraal en organiseert haar jaarcongressen rondom dit thema, waaraan door verschillende ingenieursdisciplines vanuit de hele wereld bijdragen worden geleverd.

Steeds meer mensen willen meer doen op de planeet aarde. Dat vergroot de druk op beschikbare grond-stoffen en leidt tot grootschalige milieueffecten. Met het jaarthema focussen wij ons op de circulaire economie. We kijken welke veranderingen en kansen circulaire economie met zich meebrengt. Ook kijken we naar wat nieuwe en anders georganiseerde productieprocessen en businessmodellen betekenen voor ons dagelijks handelen? We kijken daarbij naar lokale en regionale ontwikkelingen en naar de nationale en internationale context. Vanuit verschillende ingenieursverengingen in de wereld verwachten wij bijdragen in de vorm van concrete voorbeelden of visies op de toekomst.

Binnen het technisch maatschappelijk thema circulaire economie zijn diverse vraagstukken die uitgewerkt kunnen worden, bijvoorbeeld:

  • Hoe ziet de circulaire economie er uit?
  • Hoe past een duurzame energievoorziening in de circulaire economie?
  • Hoe gaan we slim om met kritische grondstoffen?
  • Welke bijdrage kunnen cleantech en biobased aan de circulaire economie leveren?
  • Wat betekenen de ontwikkelingen van Industrie 4.0 voor het sluiten van kringlopen?
  • Welke maatschappelijke effecten kunnen we verwachten?
  • Welke risico’s brengt het circulair maken van de economie met zich met en hoe gaan we daar mee om?

Met het thema wordt gedacht aan een grote inbreng vanuit vele ingenieursdisciplines. Maar ook vanuit andere disciplines of combinaties hiervan wordt het thema bezien, waarbij we gebruikmaken van eerdere jaarthema’s zoals energie, materialen, delta cities en sustainable mobility.

We denken voor 2017 aan een tweedaags jaarcongres, waarbij ook bezoeken aan projecten op de agenda staan. In het jaar voor het congres dagen we collega-instituten in de wereld uit om naast concrete voorbeelden nieuwe visies aan te dragen die gaan over toekomstige ontwikkelingen die een circulaire economie mogelijk maken. Middels skypemeetings voorafgaand aan het congres wordt aan deze visies gewerkt, waarvan de meest aansprekende op het jaarcongres worden gepresenteerd.

Bij de uitwerking van het jaarthema wordt aandacht gegeven aan de ontwikkelingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De internationale context geven we mede vorm middels input vanuit engineering societies die zijn aangesloten bij International Engineering Alliance.

Uw suggesties en ideeën over dit thema zijn van harte welkom bij: Jasper van Alten, Jasper.vanAlten@kivi.nl