Studio vergezicht NL door Gijs van den Boomen

Studio vergezicht NL door Gijs van den Boomen

Nederland heeft een nieuw vergezicht nodig. Waar eens de grote infrastructurele projecten met waterwerken, mainports en stedenbouw ons land een aansprekende identiteit gaven, kunnen we niet volstaan met teren op oude roem en vasthouden aan bestaande routines. Moderne uitdagingen op het gebied van mobiliteit, wonen, voedsel, energie en migratie vragen om nieuwe antwoorden. Die komen er niet door met onze business as usual van dag tot dag voort te gaan. Daarvoor is een nieuw vergezicht nodig, helderheid over welke grote stappen we gaan zetten. Architect en stedenbouwkundige Gijs van de Boomen, directeur van het bureau Kuiper Compagnons, vertelt over zijn ideeën voor zo’n nieuw vergezicht voor Nederland.

Meer informatie over VergezichtNL: www.vergezichtnl.nl


Presentatie


Video


Foto's