Finalisten Prins Friso Ingenieursprijs 2020

dr. ir. Erik Duisterwinkel

dr. ir. Erik Duisterwinkel

Innovator, data scientist & sensor expert bij Antea Group. Erik is vooral betrokken bij projecten waarin veel belanghebbenden en verschillende vakgebieden samenkomen. Zo deed hij in Groningen onderzoek naar een aanvullende meetmethode om de oorzaken van schade aan woningen door gasboringen in beeld te brengen. En kwam hij tot een advies voor een meetopstelling die beter de hele ketting aan oorzaken in beeld brengt. Ook startte hij een promotietraject om waterleidingen en industriële mengtanks van binnenuit te inspecteren. Hij onderzocht of dit mogelijk was met behulp van balletjes, uitgerust met sensoren, die mee stromen in het leidingwater en de vloeistof in de mengtank. De promotie werd uiteindelijk ingebed in een Europees project.

 

ir. Jelte Kymmell

ir. Jelte Kymmell

Het bedrijf van Jelte ontwikkelde onder meer Mocean Forecast (MO4), een oplossing voor een belangrijk dilemma tijdens offshore-operaties. Een schip dat bijvoorbeeld lading moet lossen op een drijvend platform, moet rekening houden met golven die het schip, de lading en het platform ten opzichte van elkaar doen bewegen. Als bewegingen te heftig zijn, kan dit leiden tot materiaalschade, of gevaarlijke werkomstandigheden. MO4 geeft leidinggevenden bij offshore-operaties een risico-inschatting die veel nauwkeuriger is. Daardoor valt de tijd dat het werk stil ligt met ongeveer een derde terug te brengen. De inschatting van MO4 is gebaseerd op een zeer gedetailleerde weersvoorspelling met vele variabelen, die het systeem ter plaatse automatisch verwerkt in een computermodel. Het model voorspelt de bewegingen van het schip en sensoren meten de werkelijke bewegingen. De resultaten gaan terug het zelflerende algoritme in, zodat het model vanzelf steeds nauwkeuriger wordt.

 

ir. Bas Reedijk

ir. Bas Reedijk

Bas is afdelingshoofd Water van BAM Infraconsult. Een van de spraakmakende projecten waarbij hij betrokken is geweest, betreft de aanleg van flexibele kribben: stenen dammen die het water in goede banen leiden. Dankzij de dammen houdt een rivier een diepe vaargeul en vormen zich geen ongewenste zandbanken. De kribben die BAM Infraconsult ontworp, zijn opgebouwd uit kruisvormige blokken beton met een soort pijlvorm aan de uiteinden. Daardoor haken ze in elkaar en dat komt de stevigheid van het geheel ten goede. Ze laten het water deels door en dat is goed voor de waterflora en om bepaalde vormen van erosie te voorkomen. Ook is er minder beton nodig. Bovendien kunnen deze nieuwe kribben relatief makkelijk worden verplaatst, iets dat bij conventionele kribben lastig is. Een variant op dit type betonblokken wordt nu ook gebruikt om de Afsluitdijk te verzwaren - eveneens uit voorzorg tegen de klimaatverandering. De kruisvormige betonblokken liggen niet alleen in Nederlandse wateren; in de loop der jaren zijn deze blokken op allerlei plaatsen in de wereld toegepast.

 

Stem nu

Wie gun jij de publieksprijs van 2020? Breng je stem uit op een van de finalisten.