Vakjury Prins Friso Ingenieursprijs 2021

Dr. Ahmed Elkadi CEng (Juryvoorzitter)

Dr. Ahmed Elkadi CEng (Juryvoorzitter)

Ahmed Elkadi is een Chartered civiel ingenieur en onderzoeker met meer dan 25 jaar ervaring. Zijn academische kwalificaties omvatten een Bachelor in Civiele Techniek uit Egypte (1991) en een Master en een PhD-graad in Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft (TUD), respectievelijk in 2000 en 2005. Zijn ervaring omvat industriële opdrachten als consultant in vele delen van de wereld en onderzoekopdrachten in toegepaste geotechniek en civiele techniek. Hij werkte 7 jaar als consultant in Egypte voordat hij naar Nederland reisde. Hij heeft gewerkt voor onderzoeksinstituut TNO (2005 - 2013) en werkt nu voor Deltares instituut (2013 – heden). Elkadi is in de afgelopen jaren betrokken bij innovatieve onderzoeksprojecten met betrekking tot onder meer funderingen van offshore windturbines. Sinds oktober 2020 is Dr. Elkadi afdelingshoofd energie en ondergronds infrastructuur bij Deltares.

Toon Buddingh

Toon Buddingh

Toon Buddingh’ studeerde in 1997 af als Mijnbouwkundig ingenieur. Sindsdien ‘mijnt’ hij jong talent uit de samenleving en technologie uit kennisinstellingen. Hij treedt op als verbinder en zorgt op ondernemende en creatieve manieren voor meerwaarde in complexe omgevingen. Hij heeft als ondernemer twaalf incubators opgezet en zo’n 1.500 startups begeleid Hij is actief als politiek-ambtelijk adviseur op de gebieden energie, innovatie en techniek. Bij Kivi is Toon voorzitter bij de afdeling Techniek Maatschappij en Economie (TME) zit in het hoofdbestuur, waar hij zich in zet om de kennis van de leden en afdelingen in te zetten voor het maatschappelijk debat

Prof. ir. Karel Luyben

Prof. ir. Karel Luyben

Karel Luyben is Rector Magnificus Emeritus of the Delft University of Technology. He was Rector Magnificus of the Delft University of Technology from 2010 until 2018. Before that he served as Dean of the Faculty of Applied Sciences for almost 12 years. In 1983 he was appointed full professor in Biochemical Engineering at the Delft University of Technology, and from there has gained experience in research, starting a SME, research leadership, leading European organisations like the European Federation of Biotechnology and CESAER. He has been a member of the ‘KIVI-hoofbestuur’ from 2008 until 2016. He presently works on Open Science, through being a Board member of CESAER; Chairman of the Board of the Dutch Techcentre for Life Sciences; National Coordinator for Open Science in the Netherlands; Chairman of the Task Force Open Science of CESAER; Member of the Open Science Policy Platform of the EU and chairman of the Executive Board of the European Open Science Cloud (EOSC). Throughout his career he has provided consultation services to research organisations, industries and governments in the areas of Technology and Strategy & Policy.

Ir. Roy Crielaard

Ir. Roy Crielaard

Roy Crielaard is sinds december 2019 lid van het Hoofdbestuur van KIVI en bekleedt de functie van Secretaris. Hij studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. In zijn studietijd is hij in aanraking gekomen met KIVI. Hij startte zijn carrière als constructeur in Engeland bij ingenieursbureau Arup. Inmiddels is Roy weer terug in Nederland en werkzaam bij bouwbedrijf Heijmans. Daarnaast geeft hij één dag in de week les aan zijn oude faculteit.

Maarten Steinbuch

Maarten Steinbuch

Maarten Steinbuch (1960) is Distinguished University Professor at Eindhoven University of Technology. From 1987-1999 he was with Philips. Since 1999 he is full professor and chair of the Control Systems Technology group of the Mechanical Engineering Department of Eindhoven University of Technology. He is Scientific Director of the Eindhoven Engine. In 2015 Maarten received the KIVI Academic Society Award. In 2016 he was awarded as Simon Stevin Meester 2016, the highest Dutch award for Scientific Technological research. He is an IEEE fellow.

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra is vanaf 1 februari 2017 voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Doekle Terpstra heeft een zeer brede bestuurlijke ervaring. Hij is onder meer voorzitter geweest van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland (2010-2014), voorzitter van de HBO-Raad (2005-2010) en voorzitter van Vakcentrale CNV (1999-2005). Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de SER. Doekle Terpstra vervult een aantal nevenfuncties, waaronder voorzitter van de programmacommissie Werken in de Zorg en lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie. Voorheen was hij aanjager van het Techniekpact en het Zorgpact (2014-2018). Doekle Terpstra levert met zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en netwerk een belangrijke bijdrage aan het werk van Techniek Nederland.