Vakjury Prins Friso Ingenieursprijs 2022

Dr. Ahmed Elkadi CEng (Juryvoorzitter)

Dr. Ahmed Elkadi CEng (Juryvoorzitter)

Ahmed Elkadi is een Chartered civiel ingenieur en onderzoeker met meer dan 25 jaar ervaring. Zijn academische kwalificaties omvatten een Bachelor in Civiele Techniek uit Egypte (1991) en een Master en een PhD-graad in Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft (TUD), respectievelijk in 2000 en 2005. Zijn ervaring omvat industriële opdrachten als consultant in vele delen van de wereld en onderzoekopdrachten in toegepaste geotechniek en civiele techniek. Hij werkte 7 jaar als consultant in Egypte voordat hij naar Nederland reisde. Hij heeft gewerkt voor onderzoeksinstituut TNO (2005 - 2013) en werkt nu voor Deltares instituut (2013 – heden). Elkadi is in de afgelopen jaren betrokken bij innovatieve onderzoeksprojecten met betrekking tot onder meer funderingen van offshore windturbines. Sinds oktober 2020 is Dr. Elkadi afdelingshoofd energie en ondergronds infrastructuur bij Deltares.

Prof. ir. Karel Luyben

Prof. ir. Karel Luyben

Karel Luyben is Rector Magnificus Emeritus of the Delft University of Technology. He was Rector Magnificus of the Delft University of Technology from 2010 until 2018. Before that he served as Dean of the Faculty of Applied Sciences for almost 12 years. In 1983 he was appointed full professor in Biochemical Engineering at the Delft University of Technology, and from there has gained experience in research, starting a SME, research leadership, leading European organisations like the European Federation of Biotechnology and CESAER. He has been a member of the ‘KIVI-hoofbestuur’ from 2008 until 2016. He presently works on Open Science, through being a Board member of CESAER; Chairman of the Board of the Dutch Techcentre for Life Sciences; National Coordinator for Open Science in the Netherlands; Chairman of the Task Force Open Science of CESAER; Member of the Open Science Policy Platform of the EU and chairman of the Executive Board of the European Open Science Cloud (EOSC). Throughout his career he has provided consultation services to research organisations, industries and governments in the areas of Technology and Strategy & Policy.

Prof. dr. ir. Masi Mohammadi

Prof. dr. ir. Masi Mohammadi

Prof. dr. ir. Masi Mohammadi doet sinds 2004 onderzoek naar innovatieve ruimtelijke en technologische concepten en methoden voor het bevorderen van de duurzame en gezonde leefomgeving. Zij combineert haar technische achtergrond (cartograaf en gepromoveerd building technoloog) met haar grote maatschappelijke betrokkenheid. In haar functie als hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de TU Eindhoven en lector Architecture in Health aan de HAN slaat ze de brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk. In samenwerking met industriële en maatschappelijke partners voert zij innovatieve projecten uit op het gebied van gezond en duurzaam wonen, waarbij een integrale aanpak centraal staat.

Ir. Roy Crielaard

Ir. Roy Crielaard

Roy Crielaard is sinds december 2019 lid van het Hoofdbestuur van KIVI en bekleedt de functie van Secretaris. Hij studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. In zijn studietijd is hij in aanraking gekomen met KIVI. Hij startte zijn carrière als constructeur in Engeland bij ingenieursbureau Arup. Inmiddels is Roy weer terug in Nederland en werkzaam bij bouwbedrijf Heijmans. Daarnaast geeft hij één dag in de week les aan zijn oude faculteit.

Andrea Vollebregt

Andrea Vollebregt

Andrea is directeur bij Vereniging van Waterbouwers. De vereniging is er voor de waterbouw in Nederland maar ook met oog voor Europese ontwikkelingen. 'Een krachtige en vitale waterbouwsector is belangrijk voor onze leden en voor onze maatschappij. Andrea houdt zich o.a. bezig met marktverhoudingen, aanbestedingen, samenwerkingsvormen en duurzaamheid.

Ir. Manon Harmsen

Ir. Manon Harmsen

Manon is Technisch adviseur waterbouw grote projecten en onderhoud bij Rijkswaterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 'We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.'