Vakjury Prins Friso Ingenieursprijs 2023

Dr.ir. Ahmed Elkadi CEng (Juryvoorzitter)

Dr.ir. Ahmed Elkadi CEng (Juryvoorzitter)

Dr. Ahmed Elkadi (voorzitter) is een chartered civiel (geotechnisch) ingenieur en onderzoeker met meer dan 30 jaar ervaring. Zijn academische kwalificaties omvatten een bachelor in civiele techniek van de Ain Shams University, Egypte (1991), en een Master en PhD in Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft (resp. 2000 en 2005). Dr. Elkadi's ervaring omvat industriële opdrachten als geotechnisch consultant in vele delen van de wereld, evenals een onderzoeker in toegepaste geotechniek bij Deltares institute, en daarvoor bij TNO toegepast onderzoeksinstituut, beide in Nederland. Sinds 2016 is hij betrokken bij en leidt hij projecten op het gebied van klimaatbestendige (kritische) infrastructuur en innovatieve funderingen voor offshore windturbines. Dr. Elkadi is momenteel afdelingshoofd van Energy and Underground Infrastructure, een research program manager op het gebied van duurzame energietransitie en is gastonderzoeker in de offshore groep van de TU Delft, faculteit Civiele Techniek.

Prof.dr.ir. Masi Mohammadi

Prof.dr.ir. Masi Mohammadi

Prof. dr. ir. Masi Mohammadi is gepromoveerd op Smart homes for active ageing, bekleedt de leerstoel 'Smart Architectural Technologies' aan de Technische Universiteit Eindhoven en leidt de KIVI-leerstoel 'Architecture in Health' aan de HAN. Als senior onderzoeker en projectmanager in verschillende landelijke projecten op het gebied van slimme, gezonde steden, deed ze veel ervaring op in interdisciplinaire studies. In dit verband was zij voorzitter en/of bestuurslid van meer dan 20 (inter)nationale commissies en onderzoeks¬netwerken, b.v. lid van de Board Science, Technology and Society van The Royal Institution of Engineers (KIVI), en gastprofessor aan de University of Technology Sydney. Ze heeft bijgedragen aan verschillende publicaties over interdisciplinaire domeinen van Smart, healthy homes en is een bekende spreker die bij meer dan 120 academische en professionele keynote speaker was of lezingen heeft gegeven op nationaal en internationaal niveau.

Prof.ir. Karel Luyben

Prof.ir. Karel Luyben

Prof.ir. Karel Luyben is emeritus rector magnificus van de Technische Universiteit Delft. Van 2010 tot 2018 was hij rector magnificus van de Technische Universiteit Delft. Daarvoor was hij bijna 12 jaar decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. In 1983 werd hij benoemd tot hoogleraar Biochemische Technologie aan de Technische Universiteit Delft, en van daaruit heeft hij ervaring opgedaan in onderzoek, het starten van een MKB, onderzoeksleiderschap, het leiden van Europese organisaties zoals de European Federation of Biotechnology en CESAER. Hij was lid van het KIVI-hoofbestuur van 2008 tot 2016. Momenteel werkt hij aan Open Science, als bestuurslid van CESAER; Bestuursvoorzitter Dutch Techcentre for Life Sciences; Nationaal Coördinator Open Science in Nederland; Voorzitter van de Task Force Open Science van CESAER; Lid van het Open Science Policy Platform van de EU en voorzitter van de Executive Board van de European Open Science Cloud (EOSC). Gedurende zijn carrière heeft hij adviesdiensten verleend aan onderzoeksorganisaties, industrieën en overheden op het gebied van Technologie en Strategie & Beleid.

Ir.ing. Carla Moonen

Ir.ing. Carla Moonen

Ir.ing. Carla Moonen is sinds 2019 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor D66. Tevens is ze voorzitter van de branchevereniging Koninklijke NLingenieurs sinds 2018. Dit combineert ze met een nevenfunctie als toezichthouder bij het UMC+ in Maastricht en bij de Jaarbeurs. Haar eerste bestuurlijke functie was Dijkgraaf van het Waterschap Brabantse Delta. Voor Carla bestuurder werd was ze Raadadviseur voor het Kabinet van de Minister-president. Ze was lid van de Nederlandse delegatie over klimaat¬verdragen en ze heeft de Crisis- en herstelwet gemaakt in opdracht van toenmalig Minister-president Jan Peter Balkenende. Eerder werkte Moonen als plv. Directeur bij de Inspectie van de Rijksfinanciën bij het Ministerie van Financiën. Daarvoor heeft ze als projectdirecteur bij het Ministerie van VROM gewerkt en meerdere senior-beleidsfuncties vervuld bij het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Praktijkervaring deed ze verder op als rentmeester bij de Stichting het Geldersch Landschap. Carla Moonen is afgestudeerd agrarisch econoom aan Wageningen University, rentmeester en ingenieur in de cultuurtechniek. Ze is opgegroeid op een landbouwbedrijf in Limburg.

Ir. Arianne Bijma

Ir. Arianne Bijma

Ir. Arianne Bijma heeft een passie voor innovatie. Geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van tech, talentontwikkeling en onderwijs. Ze behaalde haar MSc als ingenieur aan de TU Delft. Sinds 2015 werkt ze bij ASML als global manager university relations en talentprogramma's voor technische studenten en PhD's. In deze rol is zij verantwoordelijk voor - Het verbinden van de kennis- en talentbehoeften van ASML met de juiste universitaire partners.
- De afdeling internationale talentprogramma's en strategie.
- Beheer van het wereldwijde ASML University ecosysteem van 90 universiteiten en hogescholen.
- Het opbouwen van wereldwijde partnerschappen met universiteiten en hogescholen. Arianne is namens KIVI lid van de CCTO (Nederlandse Certificatie Commissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper).

Dr.ir.ing. Sander Mertens

Dr.ir.ing. Sander Mertens

Dr.ir.ing. Sander Mertens begon zijn studie aan de Technische Hogeschool van Haarlem, studierichting Werktuigbouwkunde, waarna hij zich wilde verdiepen en koos voor een studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na een tijdje gewerkt te hebben in het bedrijfsleven is hij teruggekeerd naar de TU Delft om te promoveren bij Lucht en Ruimtevaart op windenergie in de gebouwde omgeving. Tijdens zijn promotietraject heeft hij de afdeling windenergie/bouwfysica opgezet bij het ingenieursbureau DHV. Daarna heeft hij Ingreenious opgericht om Internationaal advieswerk te doen en werkte hij onder andere 9 jaar in zijn eigen bedrijf Windchallenge aan projecten in de windenergie. In augustus 2018 werd hij benoemd tot lector Energy in Transition. In 2020 is Sander aangesteld als Joint-Director van het kenniscentrum Mission Zero. Naast zijn werk als lector aan De Haagse Hogeschool bekleedt hij de KIVI-leerstoel ‘Energy in Transition’.